Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes

Folketingets partier har indgået en aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i sin nuværende form. Aftalen læner sig op ad de anbefalinger, en arbejdsgruppe fremlagde i marts 2023, som FGU Danmark bl.a. indgik i.

man wearing white and black plaid button-up sports shirt pointing the silver MacBook

Der er netop indgået en bred politisk aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen. Aftalen kommer i forlængelse af afskaffelsen af begrebet ”ikke-uddannelsesparat” i 2022 samt anbefalingerne fra en arbejdsgruppe om uddannelsesparathedsvurderingen fra marts i år, som sekretariatschef i FGU Danmark, Lisa Goth, bl.a. indgik i.

Aftalens indhold

Aftalen indeholder følgende elementer:

  • Eleverne skal ikke længere vurderes på deres sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger
  • Det vil alene være de gældende karakterkrav, der videreføres som en del af optagelseskravene på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne
  • Uddannelsesparathedsvurderingen i 8., 9. og 10. klasse erstattes af en lokalt tilrettelagt vejledningsindsats, som skal give eleven forudsætninger for at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Vejledningsindsatsen skal være bred
  • Kravene til den kommunale sammenhængende plan for vejledning skærpes.
  • Kravet om studievalgsportfolioen i folkeskolens 8.-10. klasse afskaffes

Aftalepartierne ønsker at ændringerne skal træde i kraft med virkning for skoleåret 2024/2025.

Aftale om afskaffelse af uddannelsesparathedsvurderingen

Alle skal opmuntres ud fra de muligheder de har

FGU Danmarks sekretariatschef Lisa Goth bakker op om den nye aftale, men pointerer, at der fortsat er behov for et stærkt fokus på det sociale og personlige.

Det er rigtig positivt, at Folketinget har valgt at lytte til arbejdsgruppens anbefalinger og vi bakker op om, at der nu kommer en mere enkel model med fokus på, at ingen elever skal stemples ud fra, hvad de ikke kan, men opmuntres ud fra de muligheder de har. Det er netop det Forberedende Grunduddannelse er sat i verden for – nemlig at give eleverne viden, afklaring og motivation til at komme godt videre i en ungdomsuddannelse eller job. Her spiller elevens sociale og personlige kompetencer en stor og vigtig rolle og der er derfor stadig behov for et fokus på de sociale og personlige kompetencer, selvom det bortfalder med den nye aftale

Lisa Goth, sekretariatschef for FGU Danmark
Rapport om forslag til ændring af uddannelsesparathedsvurderingen
Læs arbejdsgruppens anbefalinger her