Finanslovsforslag: 167 millioner er et vigtigt skridt i indsatsen for unge uden uddannelse og job

I finanslovsforslaget for 2023 afsætter regeringen 167 millioner kroner til den forberedende grunduddannelse (FGU) i 2023. Det er vigtige midler, der giver ro til fortsat at tilbyde de bedste uddannelser til unge i målgruppen og fortsat være en del af løsningen for de 42.000 unge uden uddannelse og job. Det vurderer de to formænd i FGU Danmark.

Regeringen har netop fremsat sit forslag til finansloven for 2023. Forslaget indeholder 167 millioner kroner til Forberedende Grunduddannelse (FGU) i 2023 og ligger dermed i tråd med finanslovsforslaget, som den tidligere regering fremsatte i september sidste år, inden der blev udskrevet folketingsvalg.

Det hjælper forårsstemningen godt på vej, lyder reaktionen fra Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

Den forberedende grunduddannelse er i dag og skal også i fremtiden være en del af løsningen for de 42.000 unge uden uddannelse og job. Derfor er jeg glad for, at forventningerne til, at FGU bliver prioriteret i finansloven, ser ud til at blive indfriet. Det vil bidrage til den længe efterspurgte, altafgørende ro i sektoren til at holde fuld fokus på kerneopgaven: At give de unge i målgruppen de bedst mulige, individuelle uddannelsestilbud i de bedst mulige rammer

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Også Hanne Fischer, formand for Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne, ser gode takter i regeringens udspil til en ny finanslov.

Vi har længe efterspurgt en styrket økonomi for den forberedende grunduddannelse. De midler, der er afsat i det nye finanslovsforslag, giver institutionerne en økonomisk base for indsatsen for, om og med hver enkelt unge på vores skoler om at opnå faglige, sociale og personlige kompetencer til at mestre eget liv og finde en vej til uddannelse og job

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Udmøntning af midlerne

Med finanslovsforslaget lægges op til, at 33,4 mio. kr. af de 167 mio. kr. i 2023 udmøntes som et tilskud pr. FGU-institution og 133,6 mio. kr. udmøntes med afsæt i institutionernes årselevaktivitet i 2022.

Med forslaget afsættes desuden 185 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til løft af FGU, VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder. Udmøntningen af disse midler afventer et udspil fra regeringen.

Begge formænd ser finanslovsforslaget som et godt, første skridt mod at sikre bæredygtige FGU-institutioner. De understreger dog, at der fortsat er brug for en permanent løsning på den økonomiske konstruktionsfejl, som den forberedende grunduddannelse har levet med helt siden begyndelsen samt en hurtig beslutning om udmøntningen af de afsatte midler fra 2024 og frem.

Det er positivt, at politikerne på Christiansborg ser ud til at tage vores anbefalinger fra 2022 til at sikre bæredygtige FGU-institutioner til sig. Jeg håber, at politikerne – og ikke mindst vores børne- og undervisningsminister – vil blive ved med at dykke ned i de i alt 19 anbefalinger i den løbende styrkelse af FGU. Anbefalingerne er en del af løsningen på at komme helt i mål med implementering af reformen bag den forberedende grunduddannelse. Og i mål skal vi. Vi oplever, ser og hører fra både politikere, medarbejdere, elever og samarbejdspartnere, at FGU gør en forskel for de unge, der har brug for ekstra tid og støtte til at finde vejen videre i livet

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Kontakt

    Finanslovsforslaget for 2023
    FGU Danmarks anbefalinger for at sikre bæredygtige FGU-institutioner