94,3 pct. af eleverne på Forberedende Grunduddannelse har høj trivsel

Tallene for den nationale trivselsmåling på FGU (Forberedende Grunduddannelse) for 2022 er netop offentliggjort og viser, at der fortsat er en stabil høj trivsel på FGU, hvor 94,3 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Så er tallene for den tredje nationale måling af FGU-elevernes trivsel offentliggjort, og tallene bekræfter billedet fra de to foregående undersøgelser – der er en stabil høj trivsel blandt eleverne på FGU-institutionerne.

Tallene for 2022 viser, at 94,3 pct. af eleverne har høj trivsel. Det er en lille stigning fra de tidligere år, hvor andelen lå på hhv. 93,9 pct. og 93,6 pct. i 2021 og 2020.

Arbejdet med elevernes trivsel er en helt central del af kerneopgaven for FGU-institutionerne for at sikre, at eleverne på FGU kommer godt videre i uddannelse og job og derfor er formand for FGU Danmark og FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium også rigtig glade for, at trivslen fortsat er høj på FGU-institutionerne.

Jeg er utrolig glad for, at trivselsmålingen for 2022 igen viser, at der er en stabil og høj trivsel på FGU. Nu er det 3. år i træk, målingen viser, at der er en god trivsel på FGU. Det er en succes, men vi skal selvfølgelig forsøge at gøre det endnu bedre.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Vores dygtige medarbejderes indsats har virkelig båret frugt, så jeg er meget stolt over det flotte resultat, som trivselsmålingen viser. God trivsel hos eleverne er altafgørende for, at vi sammen med eleverne kan bringe dem tættere på uddannelse og job. Det er jo først og fremmest til glæde for eleverne, men det er også til glæde for samfundet. Vi skal nu dykke nærmere ned i tallene for at se, hvor det er vi lykkes, og hvor kan vi gøre det endnu bedre.

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Elevernes trivsel og betydningen af trivslen for, at de unge kommer godt videre i uddannelse og job var også i fokus på FGU Danmarks politiske møde, som blev afholdt den 16. januar 2023. Her understregede børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye betydningen af, at de unge på FGU bliver mødt af voksne, som er stået op om morgen for netop at møde de unge, som ikke passer ind i kasserne.

Samtidig proklamerede han, at han vil gøre alt han kan for at fjerne de forhindringer der er, sikre den økonomi, der skal til og sørge for, at de elever, der vil have godt af at komme på FGU også gør det, hvis FGU-institutionerne kigger ud mod eleverne og gør alt de kan for at få flest muligt til at lykkes.

Hvad siger tallene

Trivselsmålingen for 2022 viser, at størstedelen af eleverne er enige eller meget enige i, at de:

  • Er glade for at gå på FGU (70,7 pct.)
  • Oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på skolen (69,3 pct.)
  • Oplever, at de er accepterede som de er af de andre elever (79,1 pct.)
  • Føler, at de kan få hjælp fra deres lærere i undervisningen (75,9 pct.)
  • Aktivt deltagende i undervisningen (92,9 pct.)
  • Jeg er glad for min arbejdsplads/mit praktiksted (84,3 pct.)
Dyk ned i tallene fra trivselsmålingen i 2022

I 2023 vil FGU Danmark arbejde med forskellige indsatser, der kan understøtte FGU-institutionernes arbejde med trivsel. FGU-institutionerne er bl.a. gået sammen om et fælles arbejde omkring undervisningsmiljøvurderingen, som vil bygge ovenpå erfaringerne fra trivselsmålingen.

Den 9. marts 2023 deltager FGU-institutionerne i P3’s Operation Ha’ det godt, hvor elever på ungdomsuddannelserne og FGU-institutioner i hele landet sætter fokus på de unges mentale trivsel.

Trivselsmålingen i 2021