Stabil høj trivsel på FGU

Tallene fra den anden nationale trivselsundersøgelse på FGU viser, at der er en stabil høj trivsel på FGU, hvor 93,9 pct. af FGU-eleverne har høj trivsel.

Siden FGU slog dørene op i august 2019, har der været gennemført 2 nationale trivselsmålinger, og tallene for den anden trivselsmåling er netop offentliggjort. Tallene viser, at 93,9 pct. af eleverne har høj trivsel.   

Arbejdet med elevernes trivsel er en helt central del af kerneopgaven for FGU-institutionerne for at sikre, at eleverne på FGU kommer godt videre i uddannelse og job. Derfor er trivsel også et af de retningsgivende mål for FGU.  

Trivselsmålinger er et vigtigt værktøj, når data for målingerne offentliggøres hurtigt, så de kan bruges til hurtigt at sætte fokus på konkrete udfordringer og mulige indsatser for at understøtte trivslen og på den måde understøtte institutionernes arbejde med at lave målrettede og relevante indsatser for de unge. 

Jeg er utrolig glad for, at trivselsmålingen viser, at der er så høj trivsel på FGU. Når vi så ser på, at trivslen over 2 år viser en stabil høj trivsel, så er jeg endnu mere glad. Det er et utroligt flot resultat set i lyset af, at der i det seneste år har været mange omstillinger i undervisningen pga. Coronasituationen.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Både trivselsmålingen i 2020 og 2021 er foretaget i perioder, hvor undervisningen i høj grad har været påvirket af Corona-situationen, hvilket har betydet en høj grad af omlagt undervisning, skiftende retningslinjer mv. Hertil kommer, at FGU-institutionerne fortsat er i en tilpasningsperiode, hvilket har betydet tilpasninger både på bygningssiden og medarbejdersiden.  

Vi har medarbejdere, som hver dag arbejder rigtig hårdt for, at eleverne har det godt, at de mødes i deres behov og får de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i uddannelse og job. Jeg er utrolig stolt over at se, at indsatsen i så høj grad har båret frugt. Vi skal ikke hvile på laurbærrene, vi skal dykke ned i tallene og se, hvad vi kan gøre endnu bedre, og så skal vi have et stærkt fokus på de nye oplysninger omkring uønsket seksuel opmærksomhed.

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Hvad viser tallene?

Tallene viser, at størstedelen af eleverne er enige eller meget enige i, at de: 

  • er glade for at gå på FGU (3,8) 
  • oplever, at der er et godt fællesskab mellem eleverne på skolen (3,9) 
  • oplever at de er accepterede som de er af de andre elever (4,1) 
  • føler, at de kan få hjælp fra deres lærere i undervisningen (4,0) 
  • aktivt deltagende i undervisningen (4,3) 
  • jeg er glad for min arbejdsplads/praktiksted (4,4) 

Vurderingerne er lavet på en skala fra 1-5

I forhold til læringsmiljøet viser tallene, at størstedelen af eleverne er glade for deres lærere og oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem i undervisningen og at lærerne og vejlederne hjælper eleven med at finde ud af, hvad han/hun skal efter FGU. 

Dog viser tallene fortsat, at der er brug for et fokus på ro i undervisningen.  

Trivselsmålingen indeholder for første gang for FGU spørgsmål om uønsket seksuel opmærksomhed, og her har hver 5. elev oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.  

Vi glæder os over de gode resultater samtidig med, at vi dykker ned i tallene, så vi kan få sat et fokus på ikke bare at fortsætte de gode resultater, men også at gøre dem endnu bedre. Her handler det også om at hejse et stort flag omkring de nye tal omkring uønsket seksuel opmærksomhed. Her skal vi handle proaktivt.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark