Medlemmer af ekspertgruppen bag FGU i paneldebat på politisk møde 2023. Foto: Danni Nielsen / FGU Hovedstaden

Fremtidens FGU til debat på politisk møde

2023 blev kickstartet med FGU Danmarks politiske møde for hele sektoren. Dagen bød på flere debatter, blandt andet med medlemmer af ekspertgruppen bag den forberedende grunduddannelse (FGU) og et panel med repræsentanter fra elever, arbejdsgivere, fagbevægelse og FGU. Fælles fokus for debatterne var, hvordan FGU lykkes fremover. Her er nedslag fra debatterne.

debat med ekspertgruppen bag FGU, politisk møde 2023

Medlemmer af ekspertgruppen bag FGU i paneldebat på politisk møde 2023. Foto: Danni Nielsen / FGU Hovedstaden

Fra Reform til virkelighed – ekspertgruppens bud

På årets politiske møde for den forberedende grunduddannelse (FGU) var medlemmer fra ekspertgruppen bag FGU sat stævne til paneldebat om, hvad der skal til for at realisere tankerne bag FGU fuldt ud.

Fra ekspertgruppen deltog Else Sommer, formand for rådet for Børns Læring, Jesper Arkil, formand for Arkil Holdings bestyrelse, Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole og Gert Møller, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland. Overordnet ser ekspertgruppen intentionerne bag reformen som rigtige. De er imponerende, hvor langt FGU er nået på bare 3,5 år med alle de bump, der har været og stadig er på vejen.

”Det som er vigtigt, når man skal følge op på FGU, er både økonomimodellen og visitationsmodellen. Nogle gange har vi en idé om gruppen er konstant, men mit bud er, at der bliver flere og flere udfordrede unge. Det er man simpelthen nødt til at adressere”, sagde Stefan Hermann, formand for ekspertgruppen bag FGU.

Ekspertgruppen pegede på flere indsatser, der skal til, for at få tankerne bag FGU ført helt ud i livet:

  • Udviklingen af FGU-professionen
  • Fortsat fokus på økonomien
  • Afbureaukratisering af love og regler
  • Oprydning i målene for FGU
  • Arbejdsro for FGU og fokus på det, der virker: Det er nødvendigt med 2. generationsreformer – ikke en ny uddannelse

Derud over påpegede Jesper Arkil fra Arkil Holdings bestyrelse, at virksomhederne bør tage større ansvar for at uddanne de unge. 

”For mig mangler virksomhederne. Dét, at virksomhederne er til stede og er involveret mere direkte i uddannelsen, er afgørende. Hvis man som virksomhed gerne vil være en del af det at få opgaver her i landet, så må man også comitte sig på at få færdigudlært de unge. Det er ikke nok bare at tage dem ind. Det kræver mere engagement over for de unge”, sagde han.

Hvad er næste skridt for FGU?

Det spørgsmål fik et panel med Nanna Højlund (FH), Signe Tychsen Philip (DI), Lukas Grundahl (Modstrøm) og Peter Hansen (KL), Henrik Hvidesten (FGU DK) til opgave at svare på. Her er en opsummering af deres bud.

paneldebat om næste skridt for FGU på politisk møde 2023
Alle dele af sektoren omkring de unge på FGU – ikke mindst de unge selv – var repræsenteret ved paneldebatten om næste skridt for FGU. Foto: Danni Nielsen / FGU Hovedstaden

Der er brug for flere lærerressourcer og mere fokuseret hjælp til den enkelte. Det vil hjælpe mange elever, at der er flere lærere.

Lukas Grundahl, medlem af Modstrøm og tidligere FGU-elev

Fokus på eleverne. Vi skal følge ministerens anbefaling om, at FGU kigger ud på eleverne, og så er der en masse andre interessenter omkring FGU, som skal skabe de rette rammer.

Peter Hansen, Børne- og Undervisningsudvalget, KL

Vi skal have økonomien på plads. De mange skift i underviserstaben skaber uro. I FH har vi også talt om at gøre FGU til et aktivt tilvalg, fx ved at kunne blive erklæret uddannelsesparat til FGU. Vi skal sørge for, at de unge ikke oplever så mange nederlag. Vi skal være bedre til at samarbejde mere på tværs af uddannelsesområderne og virksomhederne og FGU skal række ud mod erhvervslivet og fagbevægelsen. Vi vil rigtig gerne hjælpe med at få de unge godt videre.

Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Fokus på, at eleverne ikke bare starter en ungdomsuddannelse, men at de hægter sig fast i uddannelse og arbejde. Og så kan jeg godt håbe på en nemmere dialog mellem FGU og virksomheder. Det vil være godt, hvis FGU laver fælles spilleregler for samarbejdet med virksomheder. Der er kæmpe efterspørgsmål i virksomhederne efter målgruppen, men jeg oplever flere virksomheder, der oplever at det kan være svært at indgå aftaler med FGU. De efterspørger mere ensretning.

Signe Tychsen Philip, chef for DI’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser

Som vi påpeger i FGU Danmarks anbefalinger, har vi brug for at økonomien bliver understøttet. Noget af det, der står mere og mere klar for mig, er, at FGU kan være den naturlige vej for flere. Vi kan hjælpe rigtig mange elever godt videre og nok endnu flere.

Henrik Hvidesten, formand, FGU Danmark

Arrangementet blev holdt den 16. januar 2023 hos FGU Hovedstaden på Vesterbro i København.

Mere fra politisk møde
Find materialer fra Politisk møde 2023
her