Ny økonomiaftale mangler visioner for unge uden job og uddannelse

Læs om økonomiaftalen for 2023 og få et smugkig på Reformkommissionens kommende anbefalinger for at få flere unge i uddannelse og job.

three men laughing while looking in the laptop inside room

Regeringen og KL indgik sent onsdag den 8. juni en aftale om rammerne for kommunernes økonomi for 2023. Der blev mildt sagt ikke givet ved dørene – heller ikke inden for ungeområdet.

I aftalen lyder det, at kommunerne spiller en afgørende rolle i hjælpe de unge, der har brug for at gå en mindre lige vej til ungdomsuddannelse eller job. Herunder også samarbejdet om FGU. Regeringen har bedt Reformkommissionen komme med deres anbefalinger til at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse. Parterne vil drøfte rammene for kommunernes ungeindsats, blandt andet på baggrund af Reformkommissionens ventede anbefalinger.

”Vi er enige i økonomiaftalens budskab om, at der er for mange unge, der er uden uddannelse og job. Vi er også enige i, at kommunerne spiller en stor rolle i arbejdet med at bringe de unge godt videre. Vi er også glade for at være nævnt som en del af løsningen, men vi synes dog, at det er ærgerligt, at der ikke er mere konkrete bud på løsninger, end at vi skal afvente Reformkommissionens rapport. Selvfølgelig bør vi lytte grundigt til Reformkommissionen, men der er altid en rapport, vi kan vente på. De unge har brug for en god og kvalitativ indsats nu. Derfor er vi lidt kede af, at aftalen ikke har mere visionære bud på at sikre de unge den bedst mulige indsats”, siger Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

Smugkig på Reformkommissionens fokuspunkter

Reformkommissionens anbefalinger forventes klar til december. Indtil da tegner medlem af kommissionen og opmand på FGU-implementeringsprocessen, Per B. Christensen de store linjer for, hvad nogle af fokuspunkterne for FGU vil være. 

“Der skal kigges på økonomien og selve indholdet på skolerne i forhold til, hvordan tilbuddene strikkes sammen. Det er også nødvendigt at køre målrettet efteruddannelse af underviseren for at løfte deres kompetencer, hvilket også var den oprindelige plan”, siger han i en artikel fra A4 Uddannelse.

Derudover understreger han i artiklen, at FGU skal ses som en tydeligere del af den samlede uddannelsesindsats. Han mener også, at der er brug for at se på taxametret til EGU-sporet (erhvervsgrunduddannelsen) samt en stærkere sammenhæng mellem udskolingen, FGU og de uddannelser, der ligger i forlængelse af den forberedende grunduddannelse, særligt erhvervsuddannelserne.  

Han peger desuden på, at der skal være en tæt kobling mellem FGU, det lokale erhvervsliv og jobcentrene. Noget som han erfarer endnu ikke er helt på plads i kommunerne.

Læs artiklen fra A4 Uddannelse (bag login) her 

Læs hele økonomiaftalen her