Den første statusredegørelse om implementeringen af FGU-reformen er offentliggjort

Hvordan går det med de unges overgang til uddannelse og beskæftigelse, de unges trivsel og fravær på FGU og hvordan lever FGU-reformen op til de uddannelsespolitiske intentioner? Det samler den første statusredegørelse for implementeringen af FGU-reformen op på for perioden 2019-2020.

Den første statusredegørelse for implementeringen af FGU-reformen er netop blevet offentliggjort af Børne- og Undervisningsministeriet. Statusredegørelsen samler op på de tre retningsgivende mål for FGU om de unges overgang til uddannelse og beskæftigelse, trivsel samt fravær og præsenterer samtidig relevante nøgletal for tilgangen og bestanden på FGU samt en overordnet status på den nye uddannelsespolitiske målsætning.

FGU-reformen og den uddannelsespolitiske målsætning

FGU-institutionerne arbejder hver dag for at øge elevernes trivsel, nedbringe fraværet og sikre dem en god overgang til uddannelse og job og det kommer også til udtryk i redegørelsen. Tallene i redegørelsen er ikke nye, men de er nu samlet i et overblik, som giver et godt indblik i, hvordan det går med at omsætte intentionerne med FGU i praksis, som vi kan bruge i arbejdet med de unge

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Resultater i statusredegørelsen

De overordnede resultater i statusredegørelsen er:

  • FGU-elevernes samlede trivsel er 3,9 på en skala fra 1-5, hvilket indikerer, at eleverne generelt har en høj trivsel.
  • Det samlede gennemsnitlige elevfravær ligger på ca. 19 procent i løbet af 2020. Tallet dækker dog over store variationer henover perioden og fra institution til institution.
  • Tilgangen til FGU var højest i 3. kvartal i 2019, hvor FGU blev etableret sammenlignet med kvartalerne 4. kvartal 2019 – 4. kvartal 2020. Tilgangen til FGU var cirka 9.200 elever i 2020.
  • 84,8 procent af de unge, som gik i 9. klasse i 2019, forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år.
  • 6,6 procent af de unge i alderen 15-24 år er i oktober 2020 uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
  • Ca. 80 pct. af eleverne var i gang med enten uddannelse eller beskæftigelse en måned efter fuldførelsen af FGU, mens ca. 16 pct. var selvforsørgende og ca. 4 pct. modtog offentlig forsørgelse*

*Der er endnu ikke offentliggjort centrale data om de unges overgang til uddannelse og beskæftigelse og de anvendte overgangsdata i statusredegørelsen er derfor baseret på en foreløbig analyse af status for elever, der har fuldført et FGU-forløb i perioden 1. august 2019 til 30. august 2020. Ministeriet skriver, at det må forventes, at den foreløbige analyse viser en højere overgang til uddannelse og beskæftigelse end fremtidige opgørelser vil.

FGU Danmark og FGU-institutionerne sætter fx fokus på de unges overgang gennem et nyt pilotprojekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond, hvor FGU-institutioner og erhvervsskoler og kommuner sammen skal udvikle og afprøve indsatser og indsamle viden om, hvad der kan understøtte den unges overgang fra FGU til EUD.

Statusredegørelse for implementering af reformen for FGU 2019-2020