FGU-institutioner og erhvervsskoler skal sammen udvikle og afprøve indsatser, der styrker samarbejdet om den unges overgang fra FGU til EUD

FGU Danmark og Københavns Professionshøjskole sætter med 2,7 mio. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond fokus på overgangen fra FGU til erhvervsskole i et nyt pilotprojekt. I projektet vil fem FGU-institutioner i samarbejde med erhvervsskoler og kommuner udvikle og afprøve indsatser og indsamle viden om, hvad der kan understøtte den unges overgang fra FGU til EUD.

PRESSEMEDDELELSE

Forskning viser, at unges overgange mellem uddannelser er sårbare, og at der er behov for at skabe en langt større sammenhæng i indsatsen for de unge i forbindelse med overgangen.

For en stor del af eleverne på FGU er målet en efterfølgende erhvervsuddannelse. Derfor er samarbejdet mellem FGU og erhvervsskolerne afgørende for, at den unge oplever en succesfuld overgang mellem de to uddannelser. På den baggrund igangsætter FGU Danmark i et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole et pilotprojekt, der har til formål at udvikle, afprøve og indsamle viden om to forskellige indsatser og deres betydning for de unge i overgangen fra FGU til EUD:

  • Understøttelse af kombinationsforløb
  • Etablering af overgangsteams på tværs af FGU, den lokale erhvervsskole samt en repræsentant for den kommunale ungeindsats, der sammen skal planlægge, gennemføre og evaluere koordinerede indsatser med fokus på vejledning

Indsatserne afprøves over to år og skal ramme i alt 600-800 elever på FGU Nordvest, FGU Himmerland, FGU Midtjylland, FGU Nordvestsjælland og FGU Hovedstaden i samarbejde med erhvervsuddannelser og kommuner.

Fællesnævneren i indsatserne er, at de skal styrke det samlede kædeansvar mellem FGU, KUI og erhvervsskolerne bl.a. ved at sikre, at de relevante aktører har et indgående kendskab til hinanden og, at de unge møder et samlet system med lærere og vejledere, som støtter dem både før, under og efter overgangen til en erhvervsuddannelse. Samtidig vil pilotprojektet undersøge, hvad der kan understøtte elevens forudsætninger, afklaring og motivation for en erhvervsuddannelse.

Samarbejdet mellem FGU-institutionerne, de aftagende institutioner og kommunerne er helt afgørende for den unges vej mod en ungdomsuddannelse og for at sikre det kædeansvar, vi skylder de unge. Vi er derfor rigtig glade for, at vi med støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond kan igangsætte et arbejde, hvor FGU, EUD og kommunerne sammen kan udvikle og afprøve indsatserne, så det bliver meningsfuldt i praksis og på den måde kommer helt tæt på de unge” siger Lisa Goth, sekretariatschef i FGU Danmark.

Målet er, at pilotprojektet kan bidrage til en senere skalering af de bedste indsatser og bidrage til materiale, som alle FGU-institutioner og samarbejdsinstitutioner kan anvende.