Første generalforsamling i FGU Danmark er afholdt

FGU-Danmark afholdt den 7. oktober 2020 sin første årlige generalforsamling i Nyborg. Generalforsamling blev afholdt med et halvt års forsinkelse, et godt stykke inde i et nyt uddannelsesår, grundet Corona-nedlukningen i foråret.

Med udsigt til Storebælt og Storebæltsbroen og behørig Corona-sikkerhed var stemningen løftet over endelig at kunne mødes i samlet flok. Trods et vanskeligt fødselsår prægede entusiasme og optimisme generalforsamlingen. Det går den rigtige vej.

Henrik Hvidesten, formand for FGU-Danmark, sagde bl.a. i sin beretning, at vi også skal minde hinanden om at sætte spotte på, hvor meget der går godt:

 Vi bygger ikke en helt ny institution og løser en stor samfundsmæssig opgave på et år. Det har været et hektisk år – flere har kaldet det kaos, og det har nok betydet, at der ikke er blevet sat tydelig spot på alle de gode ting, som er lykkedes

Henrik Hvidesten, Formand for FGU Danmark

Hanne Fischer, formand for FGU-Danmarks Direktør- og Rektorkollegium, opfordrede alle til at huske, at “vi sammen har noget helt unikt”:

Vi har en sektor, som fra starten har været meget sammentømret og har haft et helt enestående samarbejde. Vi er samtidig meget forskellige, men det gør dialogen interessant og er med til, at vi hele tiden gør hinanden bedre. Vi oplever stor fælles lydhørhed og ønske om at komme i mål med reformens intentioner. Samtidig med, at der har været et stort pres for lærerne, så har der også været et stort pres på os direktører og rektorer. Heldigvis er der nu efter opstarten tegn på større og større overskud til i højere grad at kigge frem

Hanne Fischer, Formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

I de to formænds skriftlige beretninger fortæller de meget mere om det turbulente og spændende år, der gik.  

På generalforsamlingen var Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole og formand for ekspertgruppen ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse”, og Jesper Nielsen, afdelingschef i Børne- og Undervisningsministeriet inviteret til oplæg om FGU’s første leveår.

Det førte til spændende drøftelser om, hvordan FGU-institutionerne skal udvikles i de kommende år, om økonomiske rammer, pædagogiske visioner og om vigtigheden af at holde fokus på de unge og på den brede politiske opbakning, der er bag etableringen af de nye forberedende grunduddannelser.

Diskussionerne var med til at binde en rød tråd gennem generalforsamlingen fra FGU’s fødsel over det første spæde leveår og til de kommende spændende år.

Der kommer ekstra tryk på udviklingssporet i de kommende år. Både hos de enkelte FGU’er, i samarbejder på tværs af landet, via FGU Danmarks udvalg og aktiviteter og sammen med eksterne aktører både nationalt og lokalt.

FGU Danmark takker for en rigtig god generalforsamling.

Materialer fra generalforsamlingen