Røgfri Fremtid

FGU Danmark er partner i Røgfri Fremtid og støtter dermed op om visionen om et røgfrit Danmark.

Røgfri Fremtid er et partnerskab startet af Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030 og at færre voksne gør det.

Krav om røgfri skoletid

Fra sommerferien 2021 omfattes FGU-institutionerne af kravet om røgfri matrikel og skoletid. Det betyder, at eleverne, lærerene og andre ikke må ryge i skoletiden – heller ikke, hvis de forlader skolens område.

På denne side kan du finde inspiration til arbejdet med røgfri skoletid.

Her kan du fx finde et inspirationskatalog med eksempler på, hvad man kan gøre for at forebygge rygning blandt børn og unge.

På Røgfri Fremtids hjemmeside kan du finde viden om rygning og finde inspiration og vejledning til aktiviteter, der sætter rygning på dagsordenen, finde kampagnereklamer og skilte og