Praksis

Praksis er et vigtigt omdrejningspunkt for undervisningen på FGU

På FGU skal en tredjedel af undervisningen i de almene fag være praksis og to tredjedele teori uanset om det er på agu-, pgu- eller egu-sporet. Praksis er dermed et centralt omdrejningspunkt for undervisningen på FGU.

Men hvad menes der med praksis og hvordan kan der arbejdes med det?

Hvad er praksis?

Ifølge vejledningen til FGU-loven og bekendtgørelserne er praksis kendetegnet ved:

  • Praksisundervisning er anvendelsesorienteret undervisning, som omfatter en konkret interaktion med de anvendelseskontekster, der inddrages.
  • Praksis gør det teoretiske eller abstrakte håndgribeligt og virkelighedsnært for eleven.
  • Praksis indebærer, at eleven udfører handlinger, fx med fysiske aktiviteter eller konkrete fremstillinger, der kobles til elevens teoretiske behandling af emnet. Det skal understøtte, at det teoretiske arbejde giver mening for eleven, og praksis kan derfor ofte med fordel komme gør teori. 
  • Elevens fysiske og kropslige erfaring med et emne kan understøtte elevens erkendelse af at have et behov for viden om emnet. Det udfordrer en traditionel skolastisk tilrettelæggelse af undervisningen, fordi skolen traditionelt er indrettet til at give eleven forståelse af et emne, før eleven kastes ud i at arbejde konkret eller fysisk med emnet.
  • Praksis kan bestå i traditionelle produktionsaktiviteter med fremstilling af serviceydelser og varer. Men praksis kan også bestå i andre aktiviteter, som indebærer fysisk interaktion, bevægelse, undersøgelser eller oplevelser.

Hvordan kan der arbejdes med praksis?

Tre FGU-skoler har udarbejdet fire praksisbaserede undervisningsforløb i samarbejde med konsulentfirmaet Pluss Leadership. Forløbene kan give inspiration til planlægning af praksisbaseret undervisning og kan bruges som det er eller tilpasses til den lokale kontekst og konkrete elever. De tre FGU-skoler, der har udarbejdet er: FGU-skolen i Thisted, FGU-skolen i Holbæk og FGU-skolen i Ballerup.

Forløbene er:

  • Fremtiden – individ og samfund: Forløbet er tværfagligt og retter sig mod dansk, matematik, samfundsfag, PASE og Identitet og Medborgerskab.
  • Vær den bedste udgave af dig selv – et forløb med fokus på sundhed: Forløbet inddrager fagene dansk, matematik og PASE samt ”Omsorg og sundhed” og ”Mad og ernæring”.
  • Erhverv og fremtid: Forløbet inddrager dansk, matematik og PASE samt Identitet og medborgerskab.
  • Rundt om byggeri: Forløbet inddrager fagene dansk, matematik, naturfag, samfundsfag, engelsk og PASE.

Du kan finde alle forløbene her.

Anden inspiration

Her kan du finde links til andre udgivelser, der kan give inspiration til arbejdet med praksis.