Pædagogisk ledelse i FGU med henblik på at styrke kvaliteten i undervisningen

Videnscenteret gennemfører et 2-årigt projekt i samarbejde med 5 FGU-institutioner og UCL om at styrke den pædagogiske ledelse tæt på lærernes undervisningspraksis

Forskning peger på at arbejdet med pædagogisk ledelse har op til fire gange større effekt på elevernes læring end andre former for ledelse. Et særligt vigtigt parameter er ledelse af læreres læring og udvikling. Den danske uddannelsesforsker Dorte Ågård skriver, at der i dansk skolekontekst er et paradigmeskifte med mindre fokus på den administrative del af ledelsesarbejdet til fordel for ledelse tæt på underviserne, men som Ågård skriver ”Mange ledere føler sig imidlertid ikke klædt på til denne opgave i dag”, derfor er der et behov for at understøtte lederne. Blandt de pædagogiske ledere i FGU er der i tråd hermed et øget ønske, om at deltage endnu mere aktivt sammen med lærerne i udviklingen af kvaliteten i undervisningen. Dette projekt tager afsæt i behovet for ledelse tæt på undervisningen.

Om projektet

Formålet med projektet er at opnå viden om og få erfaringer med, hvordan systematisk pædagogisk ledelse tæt på undervisningen kan gennemføres og organiseres i FGU, samt at udvikle redskaber, metoder og tilgange til at kunne understøtte og udvikle kvaliteten af undervisningen via observation og sparring.

Projektet gennemføres af Videnscenter for FGU i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med støtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I 2024 indgår FGU Sønderjylland og FGU Midt-Vest i projektet sammen med UCL og Videnscenteret.

På baggrund af erfaringer fra 2024 overtager Videnscenteret konsulentfunktionen og planlægger og faciliterer forløbet i 2025 med de pædagogiske ledere fra hhv. FGU-Øresund, FGU-Bornholm og FGU-Østjylland.

Gennem projektet vil de fem institutioner arbejde med undervisningsobservation og sparring gennem aktionslæringsforløb med de pædagogiske ledere. Projektet har fire succeskriterier, der er:

  • De pædagogiske ledere opnår kompetencer til i samarbejde med lærerne at kunne planlægge og gennemføre undervisningsobservationer
  • De pædagogiske ledere opnår kompetencer i at kunne gennemføre sparringssamtaler med lærere med henblik på at evaluere og udvikle undervisningen sammen
  • Den samlede ledelsesgruppe på de enkelte institutioner opnår fælles kompetencer i at kunne sparre på og udvikle ledelsesgruppens fælles arbejde med undervisningsobservationer og efterfølgende sparringssamtaler med lærerne
  • Deltagende lærere vurderer, at ledelsens undervisningsobservationer og sparringssamtaler efterfølgende er hensigtsmæssige i forhold til at styrke lærernes undervisningspraksis. Tegn på dette er, at lærerne vurderer observationerne og samtalerne som motiverende, og at de har givet inspiration til undervisningen.