Lokale Praksisfelter i Agu (LOPA)

Projekt ved FGU-Skolen Øst

Kort om projektet

Projektet understøtter praksisbaseret agu-undervisning gennem lokale samarbejdsrelationer, såkaldte Lokale Praksisfelter. De udvalgte Lokale Praksisfelter er både civilsamfundsorganisationer og virksomheder i lokalområdet for den enkelte skole under FGU-Skolen Øst:

 • I Roskilde/Lejre etableres Lokale Praksisfelter omkring Roskilde Festival og/eller ARGO (genbrugsplads)
 • I Greve/Solrød etableres Lokale Praksisfelter omkring Greve Frivillighedscenter, Tune IF og/eller DiscConnection
 • I Høje-Taastrup etableres Lokale Praksisfelter omkring 3F og lokale virksomheder, med Campus og/eller Røde Kors.

Samlet set bidrager projektet til at:

 • eleverne udvikles fagligt, socialt og personligt gennem konkret arbejde med de udvalgte didaktiske principper
 • lærerne får nye samarbejdspartnere internt og eksternt, samt nye erfaringer med at undervise med afsæt i de udvalgte didaktiske principper
 • de lokale praksisfelter får løst konkrete opgaver.

Projektet arbejder primært med de didaktiske principper: Praksisbaseret dannelse og læring, Praksisfællesskab, Helhedsorienteret undervisning, Differentieret læring, Autenticitet. Sekundært med de didaktiske principper: Afklaring og vejledning, Dannelse.

Indsats

Projektet igangsættes trinvist, det sættes først i gang på skolen i Roskilde/Lejre, dernæst i Greve/Solrød og til sidst i Høje-Taastrup (se nedenstående figur).

På hver skole indeholder projektet tre faser:

Fase 1: Skabelse af lokalt ejerskab.  Fasen skal skabe lokal forankring og et solidt afsæt for projektet. Det sker ved, at de lokale projektgrupper – som består af almenlærere – drøfter projektet og centrale begreber, der indsamles viden om de lokale praksisfelter og den endelige projektplan afstemmes. Outputtet af fasen er fælles ejerskab til projektets formål, indhold og metode, i form af fælles materiale, definitioner og planer.

Fase 2: Etablering af lokale praksisfelter. Fasen har til formål at etablere fundamentet for gode undervisningsforløb med fokus på de didaktiske principper. De centrale aktiviteter vil være kontakt til lokale praksisfelter for at identificere mulige opgaver, samarbejdsflader og -tilgange. Fasen munder ud i etableringen af ét eller flere lokale praksisfelter, som kan tilbyde en række opgaver, som integreres i agu-undervisningen.

Fase 3: Udvikling og afprøvning af undervisning med fokus på de didaktiske principper. Denne fase har til formål at udvikle og afprøve undervisningsformater, der understøtter de didaktiske principper under grupperingen ”Læring i Praksis”. De centrale aktiviteter er undervisningsrettede, herunder besøg hos de lokale praksisfelter, udvikling og gennemførelse af konkrete undervisningsforløb, der løser konkrete problemstillinger, samt løbende justeringer af forløbene.

Projektet understøttet af “Bedre praksis” ved Jonas Sprogøe

Projektforløb

Evaluering og formidling

Evalueringen er to-strenget, og består:

 1. En formativ del, der løbende og processuelt bidrager til at kvalificere projektet og levere viden om og input til de efterfølgende faser i projektet. Den formative evaluering gennemføres som led i og efter hver fase som gruppeinterviews og/eller dialogmøder.
 2. En summativ del, der samler op på fire områder til slut i projektet, og har fokus på at besvare følgende spørgsmål:
  1. Hvorvidt og hvordan det er lykkedes at etablere en række lokale praksisfelter
  2. Hvorvidt og hvordan der er arbejdet med de ønskede didaktiske principper
  3. Oplevet udbytte af projektet hos elever (ift. fx læring, trivsel, afklaring mv.)
  4. Oplevet udbytte af projektet hos de deltagende parter (ift. fx samarbejde, målopfyldelse, arbejdsglæde mv.)

Evalueringen trækker på tænkningen bag virkningsevaluering.  

Evalueringen gennemføres af Nationalt Videnscenter for Erhvervspædagogik.

Formidling

Der udarbejdes et mindre katalog over tips og tricks i forbindelse med etablering af lokale praksisfelter, herunder hvordan man kan tilrettelægge almen undervisning, der tager afsæt i praksisbaseret læring mm. Desuden udarbejdes inspirationsmaterialer og formidles på FGU-netværksmøder, seminarer mm.

Tidsplan

2024

 • Opstart af projekt i Roskilde/Lejre, fase 1 og 2
 • Formativ evaluering og justering fase 1 og 2 i Roskilde/Lejre
 • Opstart af projekt Greve/Solrød, fase 1
 • Formativ evaluering og justering fase 1 i Greve/Solrød

2025

 • Fortsatte projektaktiviteter i Roskilde/Lejre, fase 3 og afrunding
 • Formativ evaluering i Roskilde/Lejre
 • Fortsatte projektaktiviteter i Greve/Solrød, fase 2
 • Formativ evaluering og justering i Greve/Solrød, fase 2 og 3
 • Opstart af projektet med fokus på skolen i Høje-Taastrup, fase 1 og 2
 • Formativ evaluering og justering fase 1 og 2 i Høje-Taastrup.

2026

 • Fortsatte projektaktiviteter i Greve/Solrød (afrunding mv)
 • Formativ evaluering i Greve/Solrød
 • Fortsatte projektaktiviteter i Høje-Taastrup, fase 3 og afrunding
 • Formativ evaluering og justering fase 3 i Høje-Taastrup
 • Summativ evaluering
 • Endelig formidling

Kontaktperson: Projektleder Anders Henckel Nielsen, ahn@fgu-skolen.dk