Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

Her kan du finde spørgsmål og svar i forhold til KUU ifm. Covid-19

Bliver KUU-elever, der mangler perioder i erhvervstræning, fordi virksomheden er lukket ned, kompenseret for dette?

  • Hvis virksomheden, hvor eleven er i erhvervstræning, er lukket på grund af COVID-19, så vil hovedreglen være, at institutionen skal finde en ny virksomhed, hvor den manglende del af erhvervstræningen kan foregå. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde en ny virksomhed til eleven, skal institutionen nødundervise eleven. Dette kan for eksempel ske virtuelt eller via telefonisk instruktion af eleven, hvor opgaver skal løses, så eleven får et billede af, hvad erhvervstræning kan indeholde.

Skal elever, som er i gang med en KUU til portfolioprøve?

  • Indtil videre er alle prøver aflyst på Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).
  • Institutionen giver KUU-eleven en standpunktsbedømmelse i stedet for en bedømmelse af elevens præstation ved den aflyste portfolioprøve. Eleven bedømmes med bestået eller ikke bestået.
  • Standpunktsbedømmelsen indgår som erstatning for prøvebedømmelsen på de beviser, som institutionen udsteder efter de almindelige regler herom.

Skal elever, som er i gang med en KUU til prøve i de obligatoriske fag?

  • Undervisning i et obligatorisk kompetencegivende fag på minimum D-niveau afsluttes med prøve efter de for faget gældende bestemmelser. Fag, som skal bestås på D-niveau, jf. KUU-lovens § 11, kan vælges enten blandt fag, der indgår i almen voksenuddannelse eller højere forberedelseseksamen, eller blandt grundfag fra erhvervsuddannelserne. 
  • KUU-elever følger de regler for prøveaflæggelse, som er fastsat for fagene i den relevante uddannelseslovgivning. Dette gælder også de særregler, der er beskrevet/bliver beskrevet, som faget indgår i.

Vil KUU-elever kunne få et uddannelsesbevis, hvis de ikke kan få afviklet deres planlagte erhvervstræning?

  • Ja. Hvis institutionen ikke kan finde en virksomhed, hvor eleven kan modtage erhvervstræning, så skal institutionen iværksætte erhvervstræningslignende undervisning for eleven, og eleven vil på den måde opfylde kravet til erhvervstræning. Eleven vil kunne få et uddannelsesbevis, hvis forudsætningerne herfor i øvrigt er opfyldt.