De første bestyrelser

Her kan du læse om særlige regler for den første bestyrelse på FGU-institutionerne

Funktionsperioden for de første bestyrelser på FGU-institutionerne varer frem til den 30. april 2022.


Den første bestyrelse kan ikke selv ændre sin midlertidige vedtægt, men skal anvende den standardvedtægt, som er udarbejdet af Børne-og Undervisningsministeriet.


Bestyrelsen kan yde vederlag til formanden og øvrige medlemmer af bestyrelsen efter taksterne i Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse.

  • Formand og evt. næstformand: 27.500 pr. kalenderår
  • Medlem af forretningsudvalg: 13.900 kr. pr. kalenderår
  • Øvrige medlemmer bortset fra medarbejderrepræsentanter og elevtilforordnede: 4.100 kr. pr. kalenderår