FGU-lærere og -vejledere får fælles platform til at dele materialer mm.

Lærerne i dansk som andetsprog, engelsk og naturfag samt vejlederne har nu fælles teamsgrupper, hvor de kan dele gode undervisningsforløb, prøveeksempler, årshjul, skabeloneksempler mm.

I foråret 2024 har FGU-lærere fra udvalgte fag og faglige temaer samt vejledere mødtes på tværs af landet til faglige drøftelser. I alt er der blevet afholdt 13 møder, hvor der er blevet delt viden og erfaringer om forløb, prøver og meget mere. FGU Danmarks Videnscenter har faciliteret drøftelserne.

Vidensdelingen skal naturligvis fortsætte, dels med opfølgende møder, og dels med en fælles platform til at dele materialer og gode eksempler. Videncentret har derfor oprettet teamsgrupper, som ALLE FGU-lærere og vejledere indenfor de respektive fag kan blive medlemmer af.

Forlomme” som ny FGU-lærer

Materialerne kan inspirere, hvad enten lærerne er erfarne i FGU eller nyansatte – men særligt for de nye FGU-lærere kan adgangen til en teamsgruppe være ”forlomme” til at komme godt i gang i FGU, da der findes eksempler på undervisningsforløb, årsplaner mm. lige til at lade sig inspirere af. 

Tilmelding

Lærere/vejledere kan tilmelde sig via tilmeldingslink (se nedenfor) og vil så blive oprettet i gruppen ved den først kommende opdatering. Opdateringen af medlemmer i grupperne vil ske et par gange om måneden i de kommende måneder, og efter 1. september 2024 en gang om måneden.

Teamsgrupper for faglige fællesskaber