Kommunernes arbejde med sundhed og trivsel på FGU

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har gennemført en kortlægning af, hvordan kommunerne arbejder med sundhed og trivsel blandt eleverne på FGU. Kortlægningen fokuserer både på de kommunale ungeindsatser og sundhedsforvaltninger.

Landsdækkende undersøgelse, gennemført af Steno Diabetes Center Copenhagen, kortlægger, hvordan de kommunale ungeindsatser (KUI) og sundhedsforvaltninger arbejder med sundhed og trivsel blandt FGU-elever, herunder hvilke forhold der fremmer og udfordrer arbejdet. Det er ikke tidligere belyst, hvordan kommunerne arbejder med elevernes sundhed og trivsel.

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af KUI (59%) og størstedelen af sundhedsforvaltninger (78%) opfatter det som kommunens ansvar at bidrage til at fremme sundhed og trivsel blandt FGU-elever. Blandt KUI oplever 56% politisk opbakning til arbejdet i kommunen, mens det tilsvarende tal for sundhedsforvaltningerne er 50%. Samtidig oplever 62% af KUI’erne og 43% af sundhedsforvaltningerne, at arbejdet bliver prioriteret lokalt i deres egen afdeling.

Undersøgelsen inddeler tilgangen til arbejdet i hhv. individorienteret arbejde og understøttelse af FGU-skolernes eget arbejde. Blandt KUI er der mest fokus på det individorienterede arbejde, mens der blandt sundhedsforvaltningerne er mere fokus på det understøttende arbejde af FGU-skolernes eget arbejde. På KUI er arbejdet især fokuseret på psykisk (mis)trivsel, sociale relationer og fællesskaber samt alkohol og stoffer. Sundhedsforvaltningerne har et lidt bredere fokus i deres arbejde, der udover psykisk (mis)trivsel, sociale relationer og fællesskaber samt alkohol og stoffer især også omfatter rygning og nikotinprodukter samt motion og bevægelse.

Undersøgelsen viser desuden, at arbejdet med FGU-elevernes sundhed og trivsel fremmes, når der er gode samarbejdsrelationer med FGU-skolen, tætte samarbejder internt i kommunen samt med forenings- og erhvervslivet. Derudover kan et fokus på at skabe sociale fællesskaber samt individuelle og håndholdte indsatser bane vejen for at arbejde med elevernes sundhed og trivsel.

Undersøgelsen blev gennemført via telefoninterviews i efteråret 2023. I alt deltog 63 (69%) KUI og 54 (55%) af alle landets sundhedsforvaltninger.