Ny undersøgelse fra Statens Center for Folkesundhed kortlægger FGU-elevers sundhedsadfærd

Statens Center for Folkesundhed har for Sundhedsministeriet har lavet en sundhedsprofil, som for første gang beskriver FGU-elevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel. Undersøgelsen er underbygget af valide data, som bygger på besvarelse fra elever fra 25 FGU-institutioner.

Sundhedsprofilen blev offentliggjort ved en temadag den 8. april 2024 i København, hvor der var rig lejlighed til at drøfte resultaterne med Statens Center for Folkesundhed og Steno Diabetes Center Copenhagen, som stod for temadagen.

Nogle af de resultater, som profilen peger på er blandt andet, at hver tredje elev har haft én eller flere langvarige sygdomme, mens mange elever er generet af træthed, hovedpine og søvnproblemer. Den gennemsnitlige score for livstilfredshed blandt eleverne er 4,6 ud af 10, og omkring hver tredje angiver at have moderate til alvorlige symptomer på depression og angst, mens 37 procent har lavt mentalt velbefindende.

Dagen bød udover en præsentation af resultaterne og generel viden om FGU på spændende paneldebatter, hvor bl.a. Sundhedsstyrelsen, FGU Danmark, Danmarks Evalueringsinstitut stillede skarpt på perspektiver, løsninger mv.

Læs hele sundhedsprofilen på Statens Center for Folkesundheds hjemmeside:

https://www.sdu.dk/da/sif/nyheder/sundhed_og_trivsel_blandt_fgu_elever