Fortsat høj trivsel blandt eleverne i Forberedende Grunduddannelse

Resultaterne af den nationale trivselsmåling for 2023 viser, at 95 pct. af eleverne i Forberedende Grunduddannelse har høj trivsel.

Siden 2020 har institutionerne for Forberedende Grunduddannelse gennemført en årlig national trivselsmåling blandt eleverne. Resultatet for den fjerde undersøgelse er nu blevet offentliggjort og viser, at:

  • 95 pct. af elever har høj trivsel i 2023. Det er en lille stigning fra de foregående år, hvor andelen lå på hhv. 93,9 pct. i 2021 og 94,3 pct. i 2022.
  • Trivslen ligger i gennemsnit på 3,8 på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lav og 5 er høj. Det er på samme niveau som tidligere.
  • Eleverne er særligt positive i forhold til, at de oplever, at eleverne accepterer hinanden, som de er, de oplever at vide, hvilke mål de har, de deltager aktivt i undervisningen og de er glade for deres lærere.
  • Eleverne på egu-sporet angiver i høj grad, at de er glade for deres praktikplads og de lærer noget under praktikken.

Det er rigtig positivt, at trivslen blandt vores elever er høj og stabil. Det er med til at understrege, at det store arbejde, der hver dag bliver lavet ude på FGU-skolerne, bærer frugt og at det gør en forskel for eleverne.

Palle Langkjær, næstformand i FGU Danmark

I evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU peger eleverne på lærernes rummelige og anerkendende tilgang og det inkluderende sociale miljø på skolerne, som årsager til det høje trivselsniveau.

Vi ved og kan se, at det inkluderende miljø, fællesskabet og relationen til vores ansatte har en stor betydning for vores elevers trivsel. Derfor er jeg utroligt glad for og stolt over at se, at eleverne i høj grad oplever, at vi lykkes med at skabe det for dem, for det kommer ikke af sig selv.

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium
Den nationale trivselsmåling i Forberedende Grunduddannelse 2023