19,9 mio. kr. til udvikling af FGU-undervisningen

I alt 18 FGU-institutioner arbejder i årene 2024 – 2026 med særlige udviklingsprojekter, som skal styrke undervisningen til gavn for eleverne. Det sker med en støtte på 19,9 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler i 2023.

Projekter om FGU’s didaktiske principper

FGU-institutionerne har været i gang med at udvikle og styrke undervisningen siden FGU’s start i 2019. Støtten på 19,9 mio. kr. fra udlodningsmidlerne skal give institutionerne ekstra mulighed for at udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der kan understøtte implementeringen af FGU’s didaktiske principper.

De didaktiske principper handler bl.a. om, at undervisningen skal være praksisbaseret, helhedsorienteret og foregå i et inkluderende læringsmiljø. Udviklingsprojekterne skal overordnet set øge kvaliteten af læringsmiljøet på FGU for bedst muligt at understøtte FGU-elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer. 

Praksisbaseret undervisning og synlig læring

De i alt 18 FGU-institutioner indgår samlet set i syv projekter. Projekterne afprøver forskellige indsatser, som skal fx:

  • Styrke den helhedsorienterede undervisningen i pgu (produktionsgrunduddannelsen)
  • Styrke den praksisbaserede undervisning i agu (almengrunduddannelsen), bl.a. via samarbejde med lokale foreninger og virksomheder 
  • Styrke arbejdet med at skabe synlig læring for eleverne, så eleverne opnår øget viden om deres læringsmål og progression
  • Styrke at arbejdet med entreprenørskab og design bliver en integreret del af undervisningen.
  • Styrke arbejdet med at sikre meningsfulde og motiverende undervisningsforløb med faglig progression for de elever, der optages løbende i et FGU-forløb.

Det er syv dybt relevante og spændende didaktiske udviklingsprojekter. Vi glæder os i FGU Danmark at følge med i dem alle

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Materialer gavner flere

Fra projekter udvikles materialer, såsom undervisningsforløb, redskaber til undervisningsplanlægning, inspirationskataloger og digitale løsninger mm. Desuden vil alle indsatserne i projekterne blive evalueret og resultaterne herfra delt.

Det er vigtigt for vores fælles udvikling af sektoren, at vi er gode til at dele vores erfaringer, derfor deler vi materialerne fra projekterne mellem FGU-institutionerne til gavn for alle FGU-elevers motivation, trivsel og faglige udvikling

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

FGU Danmarks Videnscenter vil løbende samle og udbrede materialer fra projekterne, så de kan anvendes af andre FGU-institutioner – og andre uddannelsesinstitutioner, som søger inspiration til at gøre undervisningen, fx mere praksisbaseret og inkluderende. 

Syv didaktiske udviklingsprojekter