Ordblindevenligt læringsmiljø

Her kan du læse om det ordblindevenlige læringsmiljø på FGU og finde udvalgt viden om området

Det ordblindevenlige læringsmiljø i FGU

I Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal der være et inkluderende, helhedsorienteret og ordblindevenligt læringsmiljø. Herunder kan du læse mere om det ordblindevenlige læringsmiljø og finde viden og konkrete værktøjer, som kan understøtte arbejdet.

Inkluderende læringsmiljø

  • Undervisning af elever med ordblindhed skal så vidt muligt ske gennem et inkluderende læringsmiljø.
  • Alle undervisere skal have basal viden om ordblindhed, kompenserende læse- og skriveteknologier og ordblindevenlige læringsmiljøer-
  • Det kan være en mulighed at tilbyde elever med ordblindhed ordblindeundervisning på små hold.

Ordblindhed på FGU

  • Hvis en elev har læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal FGU-institutionen tilbyde at foretage ordblindetest mhp. at afdække læsevanskelighederne.
  • På FGU har en stor andel af eleverne læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed.
  • Det kan være en mulighed at tilbyde elever med ordblindhed ordblindeundervisning på små hold.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

  • Elever med ordblindhed kan få SPS i form af it-hjælpemidler og instruktion i brugen af hjælpemidlerne samt særligt udformede undervisningsmaterialer.
  • Elever på FGU kan ikke modtage SPS i form af støttetimer (elever på egu-sporet kan under virksomhedspraktik).

Hør Signe fra FGU Fyns oplevelser med det ordblindevenlige læringsmiljø på FGU
Se hvordan Anne Sofie fra FGU Østjylland bruger Appwriter i undervisningen