10 FGU-institutioner får midler fra Nordea Fondens Værkstedspulje

10 af landets FGU-institutioner kan se frem til at modtage i alt ca. 23 mio. kr. fra Nordeas Værkstedspulje til bedre værkstedsfaciliteter og opkvalificering af underviserne.

Nordea Fonden har uddelt 100 mio. kr. til 20 erhvervsskoler og 10 institutioner for Forberedende Grunduddannelse (FGU) – heraf er ca. 23 mio. kr. givet til FGU-institutionerne. Støtten gives til bedre faciliteter, nyt udstyr og opkvalificering af undervisere på uddannelserne.

Med støtten vil FGU-institutionerne bl.a. opgradere og etablere undervisnings- og værkstedsfaciliteter med udstyr, der følger den teknologiske udvikling og grønne omstilling og kompetenceudvikle underviserne i brugen af det nye udstyr.

Midlerne kommer til at gøre en stor forskel for de 10 FGU-institutioner, som nu får støtte fra Nordea Fonden ift. at understøtte, at FGU-institutionerne får rammer og udstyr, som afspejler det, vores elever vil møde, når de kommer videre på en erhvervsuddannelse eller i job. Det er afgørende ift. at motivere og gøre det attraktivt for vores elever at gå den faglærte vej

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

FGU-institutionerne har siden opstarten af uddannelsen i 2019 haft store bygningsmæssige udfordringer, da de overdragede bygninger mange steder ikke har understøttet de gode pædagogiske intentioner med FGU. En analyse af FGU-sektorens bygninger fra 2020 viste, at der var et investeringsbehov i FGU-sektoren bygninger på 1,1 mia. kr.

Støttede projekter i Værkstedspuljen

Fakta om Nordea Fondens Værkstedspulje

Nordea Fonden har øremærket 100 mio. kr. til Værkstedspuljen. 68 uddannelsesinstitutioner fra Danmark og Færøerne har søgt om støtte for samlet 284 mio. kr. Ud af de 68 ansøgere var 1/3 FGU-institutioner og 2/3 erhvervsskoler.