Flere unge får chancen på FGU

Cirka fem procent flere unge begyndte på den forberedende grunduddannelse (FGU) i sommeren 2023 end sidste år.

I sommers trådte lidt flere unge ind ad dørene på FGU-skolerne end i 2022. Nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3.236 unge blev optaget på den Forberedende Grunduddannelse i juli og august 2023. I samme periode sidste år blev 3.096 optaget på uddannelsen. Det er en stigning på over 4,5 procent.

Jeg glæder mig på de unges vegne over, at flere får chancen for at begynde på den Forberedende Grunduddannelse. For målgruppen er det en hovedvej til uddannelse og job. Derfor er det vigtigt, at vi på tværs af sektoren og på Christiansborg står sammen om at gøre den vej så farbar som muligt for de unge, der har brug for mere tid og støtte til at blive klar til næste skridt i livet

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark
Nye tal om tilgangen til FGU i juli og august 2023

Forberedende Grunduddannelse gør en forskel for eleverne

Udover tilgangen viser tal fra ministeriet også, at de unge, der fuldfører deres Forberedende Grunduddannelse, i vid udstrækning kommer videre. 65 procent af dem, der fuldfører den Forberedende Grunduddannelse, er begyndt på en uddannelse eller er i job fire måneder efter de har afsluttet FGU. 

Tallene ligger godt i tråd med en analyse af Dansk Arbejdsgiverforening fra foråret 2023 om elevernes vej gennem FGU, der viser, at en stor del af de unge, der fuldfører FGU, begynder på en erhvervsuddannelse efterfølgende. Det er et vigtigt skridt i retning af at finde fodfæste på arbejdsmarkedet som faglært, understreger Hanne Fischer, formand for Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutioner.  

Vi kan se, at de unge udvikler sig fagligt, personligt og socialt på den forberedende grunduddannelse. De får kompetencer og tro på sig selv til mere uddannelse eller til at komme i arbejde. Den udvikling vil vi fortsat være med til at drive videre. Ikke mindst inden for erhvervsuddannelserne og det faglærte arbejdsmarked til gavn for både de unge og samfundet. Vi kan og skal hjælpe de unge i målgruppen til at lykkes både på FGU og videre i livet

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør og Rektorkollegium
Lovende tal forud for FGU-forhandlinger