FFP og FGU forener kræfterne i Videnscenter for FGU

Foreningen til fremme af praksislæring (FFP) overdrager dele af foreningen til Videnscenter for FGU. Formålet er samle viden og kompetencer til gavn for hele sektoren.

Pressemeddelelse 2. oktober 2023

Foreningen til fremme af praksislæring og FGU Danmark har levet side om side, siden den forberedende grunduddannelse (FGU) blev etableret i 2019 og har på hver sin måde spillet en positiv rolle i opbygningen af en stærk FGU-sektor. Per 1. oktober 2023 overdrager FFP den del af foreningen, der handler om den forberedende grunduddannelse til Videnscenter for FGU.

FFP har haft et naturligt fokus på FGU og har overvejende arbejdet med pædagogisk og didaktisk udvikling på både medarbejder- og ledelsesniveau i FGU-sektoren. Det har givet FFP en unik viden på området samt dybe praksiserfaringer med kapacitetsopbygning i FGU. Det har været værdifuldt i opbygningen af FGU-sektoren, og det er vigtigt at bygge videre på i den fortsatte opbygning af sektoren.

FGU Danmark har som sektorens interesseorganisation siden uddannelsens begyndelse understøttet opbygningen af sektoren, herunder implementering af en stor reform og et kompliceret regelkompleks. Med det nye Videnscenter for FGU har FGU Danmark taget et nyt skridt i den videre udvikling af sektoren, blandt andet ved at samle og formidle viden om FGU og ved at initiere og understøtte udviklingsarbejde blandt andet omkring praksislæring i FGU.

Derfor er det både meningsfuldt og konstruktivt, at FFP overdrager viden og kompetencer i forhold til FGU til Videnscenteret.

Det er en fælles glæde og en stor gevinst for hele sektoren, at vi nu samler den opbyggede viden, ekspertise og kompetencer omkring Videnscenter for FGU, da vi med overdragelsen af FFP ind i videnscenteret træder sammen og skaber et endnu stærkere fundament for den videre opbygning af FGU

Michael Bjergsø, sekretariatsleder, Foreningen til fremme af praksislæring og Lisa Goth, sekretariatschef, FGU Danmark. 

”Det er en fælles glæde og en stor gevinst for hele sektoren, at vi nu samler den opbyggede viden, ekspertise og kompetencer omkring Videnscenter for FGU, da vi med overdragelsen af FFP ind i videnscenteret træder sammen og skaber et endnu stærkere fundament for den videre opbygning af FGU”, siger Michael Bjergsø, sekretariatsleder, Foreningen til fremme af praksislæring og Lisa Goth, sekretariatschef, FGU Danmark. 

Overdragelsen betyder, at FFP bærer både kompetencer, viden, eksisterende aftaler med FGU-institutioner samt en række opgaver og projekter ind i videnscenteret. FFP vil også være repræsenteret i Videnscenter for FGU i videncenterets første år og fortsætter derudover sit virke inden for praksislæring i bred forstand.