Analyse: FGU-institutionernes økonomi for 2022

FGU Danmark udarbejder hvert år en analyse af FGU-institutionernes årsrapporter. Her får du hovedkonklusionerne i analysen for 2022.

FGU Danmark har udarbejdet en analyse af FGU-institutionernes økonomi i 2022. Analysen tager udgangspunkt i FGU-institutionernes årsregnskaber for 2022 og har været underlagt revisionsgennemgang.

Hovedkonklusionerne i økonomianalysen

  • FGU-sektoren havde i 2022 et underskud på 10,2 mio. kr. Underskuddet skal ses i lyset af, at der i regnskabsåret blev ydet 146 mio. kr. i særlige tilskud. Hvis det ikke havde været for de særlige tilskud, ville FGU-sektoren i 2022 have haft et underskud på 156,2 mio. kr.
  • De samlede statslige tilskud til FGU-sektoren udgjorde ca. 1,2 mia. kr. i 2022, mens de statslige tilskud i alt udgjorde 1,36 mia. kr. i 2021. Når der tales om, at der er tilført FGU-sektoren ekstra midler på i alt 146 mio. kr. i 2021, modsvares det af besparelser på statstilskud til sektoren. Det vil sige, at der netto er sparet 136 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021.
  • Størstedelen af sektorens udgifter kan henføres til undervisningsgennemførelse (65 pct.). Derudover er ledelse og administration samt bygningsdrift to betydelige udgiftsposter. De to poster udgør hhv. 17,6 pct. og 15 pct. af de samlede omkostninger.
  • De gennemsnitlige bygningsomkostninger for sektoren er på 15 pct. Sektorens gennemsnitlige bygningsomkostning pr. årselev er på cirka 22.700 kr.

Det er nødvendigt med en økonomisk robust FGU-sektor for at imødekomme de store politiske ambitioner, som sektoren er født med. Det kræver, at sektoren ikke er underfinansieret, så Forberedende Grunduddannelse fortsat kan yde den bedst mulige uddannelseskvalitet til eleverne, både fagligt og socialt.

Derfor ser FGU Danmark frem til en endelig afklaring af FGU institutionernes fremadrettede økonomi i forlængelse af vedtagelsen af finansloven for 2023.

Økonomianalyse 2022