Nye anbefalinger kan åbne dørene for flere unge på FGU

I tre nye anbefalinger sætter Reformkommissionen spot på den forberedende grunduddannelse (FGU) som en nøgleaktør for de unge gennem uddannelsessystemet. De to formænd i FGU glæder sig over Reformkommissionens ønske om at styrke FGU til gavn for endnu flere unge.

Pressemeddelelse 3. maj 2023

I dag offentliggjorde Reformkommissionen rapporten ”Nye reformveje 2 – En attraktiv vej til alle unge”. Rapporten har fokus på børns og unges vej gennem uddannelsessystemet og indeholder anbefalinger til, hvordan der kan skabes en attraktiv vej til uddannelse for alle unge. I rapporten giver Reformkommissionen FGU en rolle som nøgleaktør og kommer med en række anbefalinger til den forberedende grunduddannelse.

Reformkommissionens anbefalinger peger på et behov for større fleksibilitet og smidighed for de unge. Det gælder både på vejen i ind på og under uddannelsen. Kommissionen anbefaler også, at der skabes klarhed over, hvordan der sikres et robust FGU både økonomisk og fagligt. De konkrete anbefalinger lyder, at FGU skal være en ret for visse unge, der skal foretages et institutionspolitisk eftersyn og der skal udvikles et efteruddannelsesprogram til lærere på FGU.

Reformkommissionens anbefalinger for FGU ligger i god tråd med de anbefalinger til at sikre bæredygtige FGU-institutioner, som FGU Danmark offentliggjorde i maj sidste år. Blandt andet frit optag for de unge i målgruppen, en tættere kobling mellem FGU og folkeskolen fx gennem mulighed for brobygning, større fleksibilitet på uddannelsen, fremtidssikring af erhvervsgrunduddannelsen (egu) og en langtidsholdbar økonomisk model.

Reformkommissionens anbefalinger har mange gode og rigtige nedslagspunkter i forhold til FGU. Blandt andet ved at udtrykke ønske om et uddannelsessystem, hvor vejen ind i og på FGU bliver mere synlig og mindre kompleks for de unge i målgruppen. Det er vigtigt, at den enkelte unge sættes i centrum og at den sammenhængende indsats på tværs i sektoren tænkes ind i de videre, kommende politiske forhandlinger og beslutninger på området. Ved at stå sammen og tage fælles ansvar sikrer vi gode og smidige overgange for de unge og hjælper dem bedst muligt videre

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Også Hanne Fischer, formand, Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne glæder sig over, at Reformkommissionen i deres anbefalinger sætter fokus på at styrke FGU.

Vi er klar til at hjælpe endnu flere af de 42.000 unge uden uddannelse og job videre. Men det forudsætter blandt andet, at vi får de rette økonomiske og strukturelle rammer samt pædagogisk og didaktisk udvikling til fortsat at give de unge de bedst mulige, målrettede uddannelser på FGU. Vi har længe gjort opmærksom på behovet for en mindre konjunkturfølsom økonomisk model og haft styrkelse og udvikling af den særlige FGU-professionsidentitet som høj prioritet. Jeg håber, at Reformkommissionens anbefalinger på FGU-området er med til at holde sektoren og politikerne til ilden. Vi kan og skal være en attraktiv vej for endnu flere unge

Hanne Fischer, formand, Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne
Find rapporten "Nye Reformveje 2 – En attraktiv vej til alle unge"
her