Lille stigning i søgningen til FGU fra 9. og 10. klasse

I år har 2,1 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse søgt ind på den forberedende grunduddannelse (FGU). Sidste år lå søgningen til FGU på 1,8 pct.

Børne- og Undervisningsministeriet har netop offentliggjort årets søgetal for 9. og 10. klasseelever. Tallene viser, at 2,1 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse har valgt at søge ind på den forberedende grunduddannelse (FGU). Det svarer til omkring 1344 unge. I 2022 søgte 1,8 pct., svarende til 1209 af årgangens unge i 9. og 10. klasse, ind på FGU.

Det skal tages med i betragtning, at de unge skal målgruppevurderes til FGU af den Kommunale Ungeindsats (KUI) for at kunne begynde på uddannelsen.

Opgørelsen fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 19,4 procent af de unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse, har søgt en erhvervsuddannelse. Det er cirka et halvt procentpoint færre end sidste år.

FGU er en vigtig del af løsningen. Både for de omkring 42.000 unge, der af forskellige årsager ikke har fundet fodfæste i uddannelsessystemet eller på jobmarkedet og for samfundet, der nu og i fremtiden mangler faglærte. Det understreger Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

Ifølge en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har omkring 10.000 unge gennemført et FGU-forløb. Af dem begynder godt tre ud af fire unge på en uddannelse eller et job. 67 procent af dem, der begynder på en uddannelse efter FGU, begynder på en erhvervsuddannelse.

Vi har sort på hvidt, at de unge på FGU et langt stykke ad vejen lykkes med at udvikle sig personligt, fagligt og socialt og får mod på job og uddannelse, særligt inden for erhvervsuddannelserne. Det er positivt med den lille stigning i søgningen til FGU, men det vigtigt, at alle parter om de unge – politikere, virksomheder, FGU og andre uddannelsesinstitutioner – fortsat har fælles fokus på at skabe de bedste rammer for de unge både ind i, på og efter FGU. På den måde kan vi gøre en forskel for endnu flere af vores 42.000 unge uden uddannelse og job

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Hvad viser søgetallene for 2023?

  • Cirka 64.000 elever, der til sommer færdiggør 9. eller 10. klasse i grundskolen, har indtil videre søgt ind på en ungdomsuddannelse.
  • 2,1 pct. af unge fra 9. og 10. klasse har søgt FGU
  • Lidt over halvdelen (52 pct.) af eleverne i 9. klasse søger om at starte i 10. klasse. Det er på niveau med sidste år
  • Søgningen til erhvervsuddannelserne (EUD) er stort set den samme som sidste år (19,4 pct. i 2023 mod 20 pct. i 2022)
  • 72,6 pct. af de unge har søgt en gymnasial uddannelse. Det er 1 procentpoint flere end sidste år. Langt de fleste søger en STX (57,4 pct.). Det er et lille fald i forhold til sidste år, hvor søgningen til STX lå på 58,8 pct.
  • Andelen af elever, der vurderes uddannelsesparate til enten EUD eller en gymnasial uddannelse, er faldet fra 86,9 i 2022 til 85,4 pct. i 2023. Andelen af unge, der vurderes uddannelsesparate, er faldende på både EUD og gymnasiale uddannelser
  • 5 pct. af de unge søger væk fra uddannelsessystemet efter grundskolen, fx med henblik på højskole- eller udlandsophold, værnepligt, frivilligt arbejde mv. I 2022 var andelen 5,5 pct.
Søgetal 2023