Analyse: 3 ud af 4 unge på FGU kommer i uddannelse eller job

Den forberedende grunduddannelse (FGU) gør en forskel for de unge i målgruppen og er del af løsningen på manglen på faglærte. Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Der er – meget rigtigt og vigtigt – et stort, fornyet politisk fokus på de cirka 42.000 unge i landet, der af forskellige grunde ikke har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Siden den forberedende grunddannelse så dagens lys i august 2019 har FGU-skolerne budt ind som en løsning for netop unge, der af faglige, personlige eller sociale årsager har brug for at gå en knap så lige vej mod ungdomsuddannelse eller job.

FGU lykkes et langt stykke ad vejen med indsatsen for de enkelte unges personlige, faglige og sociale udvikling, og er en vigtig del af samfundets udfordring med mangel på faglærte. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Tallene viser, at omkring 10.000 unge har gennemført et forløb på FGU. Af dem begynder godt tre ud af fire på en uddannelse eller et job, efter de har afsluttet deres FGU-forløb. Hele 67 procent af dem, der begynder på en uddannelse efter FGU, begynder på en erhvervsuddannelse.

Se hele analysen
her