DR, Ebbefos Fonden og Østifterne vil forebygge unges mistrivsel

Mistrivslen blandt unge udgør et samfundsproblem. Derfor har DR igangsat ’P3-missionen: Hvad gør dig glad?’, der i 2023 på tværs af P3’s platforme sætter fokus på den mentale trivsel hos unge. Nu går DR sammen med Ebbefos Fonden og Østifterne for gennem aktiviteter i hele landet at finde ud af, hvordan vi kan styrke rammerne for et godt ungeliv. Første af en række tiltag er ’Operation Ha’ det godt’, der løber af stablen 9. marts på ungdomsuddannelser og FGU-institutioner rundt i landet.

Unges mentale trivsel er udfordret – og det er blevet værre de seneste år, ifølge den nyeste Nationale Sundhedsprofil. Mental trivsel er en forudsætning for, at mennesker kan udvikle sig og indgå i positive fællesskaber – og derfor er det vigtigt at få skabt de bedst mulige rammer for et godt ungdomsliv i Danmark.

Hvad skal der til for at vende udviklingen, så unge får det bedre? Det spørger ’P3-Missionen: Hvad gør dig glad?’ de unge om – dels gennem P3’s platforme og dels ved at slå kræfterne sammen med Ebbefos Fonden, Østifterne, rådgivende- og skoleorganisationer, festivaler med flere. Sammen med P3 vil organisationerne skabe en ramme, der starter samtaler blandt unge i hele landet. Et initiativ som forudsætter et tæt samarbejde med målgruppen.

De unges mentale helbred er et anliggende, der vedrører hele det danske samfund. Derfor er det et både oplagt og vigtigt emne, P3-Missionen nu tager op. Jeg er rigtig glad for, at det kan ske gennem samarbejder med en række andre stærke kræfter fra blandt andre Ebbefos Fonden, Østifterne og et hav af andre dedikerede og fagligt stærke organisationer. Det giver flere og nye muligheder for at komme omkring trivselsudfordringen

Maria Rørbye Rønn, DR’s generaldirektør

Det er ikke de unges ansvar at løse trivselsudfordringerne, men de kan sætte ord på, hvad der gør dem godt og hvad der skal være mere af i deres hverdag, for at de får det bedre. Derfor ønsker vi på P3 at give hele Danmarks ungdomsgeneration en stemme, som kan indgå i arbejdet med at styrke trivslen. Vi kender målgruppen på P3, vi har en bred kontaktflade med de unge, og vi ved, hvad det betyder at blive lyttet til. Men vi kan ikke gøre det alene, så derfor betyder samarbejdet med de mange organisationer rigtig meget for at vi kan give de unge en stemme og sætte en positiv bevægelse i gang til fordel for de unges mentale helbred

Malene Birkebæk, Ledende redaktionschef DR

9. marts kommer trivsel på skoleskemaet med ’Operation Ha’ det godt’

Den 9. marts klokken 10 lyder startskuddet til P3 Missionens ‘Operation Ha’ Det Godt’, hvor ungdomsuddannelserne og FGU-institutionerne samles om unges mentale trivsel. I samarbejde med elev- og ledelses-organisationer på landets ungdomsuddannelser og FGU-institutioner samt en kreds af rådgivningsorganisationer – herunder rådgivende organisationer og elevorganisationer- afvikler P3 Missionen et nyt trivselsarrangement på en lang række af landets ungdomsuddannelser og FGU-institutioner: Forberedende Grunduddannelser (FGU), erhvervsskoler og -gymnasier, handelsskoler og almene gymnasier.

Kommende tiltag i P3-Missionen

P3 Missionen afvikles i perioden 1. januar til 10. oktober 2023 med følgende formål:

  • Sætte unges mentale trivsel på dagsordenen
  • Styrke unges viden om mental sundhedsfremme
  • Sikre at unge bliver hørt, når de besvarer spørgsmålet ’Hvad gør dig glad?’.

Året igennem vil P3 i samarbejde med Østifterne, Ebbefos Fonden, de unge selv og en bred kreds af aktører i ungelivet gennemføre en lang række aktiviteter i hele Danmark og på P3’s flader (tv, radio, social og web). Det har til formål at indhøste ungeudsagn, der kan hjælpe beslutningstagere i Danmark med at forbedre rammen om et godt ungeliv. Aktiviteterne tæller udover trivselsarrangementet ’Operation Ha’ det Godt’ på et udsnit af landets ungdomsuddannelser 9. marts, en turné rundt til musikfestivaler og andre steder, hvor unge mødes samt tiltag, der har fokus på at styrke positive fællesskaber for unge.

Børn og unges stigende mistrivsel er en af tidens helt store udfordringer, som vi må og skal gøre noget ved. Ebbefos Fonden er sat i verden for at udgøre et modtræk til mistrivsel, og vi ser det som en fantastisk mulighed at kunne indgå i et stærkt og ambitiøst partnerskab med DR om P3-Missionen. Sammen med Østifterne har vi derfor som fond valgt at støtte P3-missionen med 10 mio. kr., og vi forventer os meget af dette partnerskab, hvor de unge mødes og inddrages på nye måder, og der genereres ny viden, som igen skal bruges til at skabe synlige og mærkbare forandringer. Vi glæder os til at folde partnerskabet ud med events og arrangementer i hele 2023 kulminerende med et topmøde i slutningen af året

Illa Westrup Stephensen, direktør for Ebbefos Fonden

Projektet markeres ligeledes fem steder i landet med store lysfigurer formet som et ungt menneske, der skal vise konsekvensen ved ikke at gøre noget ved den stigende mistrivsel. De fem lys står i Aarhus (Bruuns galleri), Esbjerg (Torvet), Odense (Brandts passage), København (Axeltorv) og foran DR Byen.

Unges mentale trivsel er også højt på dagsordenen i resten af DR i 2023, hvor vi på tværs af kanaler og programmer løbende sætter fokus på forældres og resten af samfundets andel i at styrke rammerne om det gode ungeliv og forebygge unges mistrivsel.

P3 Missionen tager afsæt i seks livsarenaer, som danner rammen for unges liv. Disse livsarenaer er identificeret af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som er en af DR’s gennemgående partnere på P3 Missionen. De seks livsarenaer er:

  • Familien
  • Skole
  • Arbejde
  • Venner/sociale relationer
  • Fritidslivet
  • Onlinelivet

P3’s eksterne samarbejdspartnere

P3 har i samarbejde med stærke eksterne partnere stablet hele P3 Missionen og Operation Ha’ det godt på benene. Nedenfor fremgår de involverede partner-organisationer.

Rådgivende organisationer

Skolernes interesseorganisationer

Ungesamling

I forbindelse med P3 Missionen afholdt DR i samarbejde med DUF en Ungesamling i DR Koncerthuset tirsdag 28. februar. Her bidrog 200 medlemmer i alderen 15-24 år fra et bredt udsnit af DUF’s medlemsorganisationer til en samtale om ungelivet i de førnævnte 6 livsarenaer. Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF, satte i den forbindelse ord på formålet med Ungesamlingen og DUF’s samarbejde med DR om P3 Missionen:

Det gode ungdomsliv er for mange blevet erstattet med et for presset ungdomsliv, hvor vi hele tiden er på dupperne og på vej videre til det næste, vi skal nå. Det er tid til, at vi unge stopper op, tænker os om og får mere plads til det, der gør os glade. Vi skal i fællesskaber knække kurven af mistrivsel. Derfor vil vi kickstarte samtalen om, hvad det gode ungdomsliv egentlig er

Christine Ravn Lund, forkvinde for DUF
Kickoff af Operation Ha' det godt