Unge kvinder skal være boss ladies

Hen mod 45.000 unge står i dag uden uddannelse og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 42 % af dem er kvinder, og nu skal en ny landsdækkende indsats, Boss Ladies FGU, få unge kvinder i gang med en erhvervsuddannelse.

Projekt Boss ladies FGU er støttet med 20 millioner kroner af Den A.P. Møllerske Støttefond, og i løbet af fire år vil unge kvinder på alle landets 85 FGU-skoler blive en del af et stærkt uddannelses- og arbejdsfællesskab.

Vi har stærk erfaring med at få unge kvinder ind på mandsdominerede håndværksfag i Boss Ladies. Den nye målgruppe har brug for en håndholdt indsats, og et uddannelsesfællesskab, der ikke er der i dag.

Nina Groes, direktør for Divérs, der står bag projektet

Indsatsen kommer på et tidspunkt, hvor der er stor efterspørgsel på tiltag, der kan løse udfordringen med unge uden job og uddannelse.

Udfordringen har ikke ændret sig i årtier, hvilket gør det til et af Danmarks store, uløste samfundsproblemer. For konsekvenserne for den enkelte unge er mærkbare. Et liv uden uddannelse er kendetegnet ved en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet og tunge sociale problemer på kanten af samfundet. Danmark har brug for de unge. I dag estimeres det, at der i 2030 vil mangle mindst 99.000 faglærte medarbejdere.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter Boss Ladies FGU både fordi det hjælper udsatte unge, hvis de har noget meningsfuldt at stå op til, og fordi Danmark har brug for flere faglærte.  

Nye rollemodeller

Projektet henvender sig til unge kvinder på FGU-skoler i hele Danmark. I Boss Ladies får de et stærkt uddannelses- og arbejdsfællesskab, der udspringer af hvem de er, og hvad de kan. Kvinderne får mulighed for at møde rollemodeller i form af inspirerende kvindelige faglærte fra alle brancher, der har succes med deres fag og brænder for at fortælle deres historie. Kvinderne har selv stået samme svære sted og har taget rejsen fra FGU til erhvervsuddannelse og faglærte job.

Første skridt er at sikre, at de unge kvinder ikke står alene i deres uddannelsesvalg og vise dem uddannelsesmuligheder, de ikke anede eksisterede. Motivere dem til at finde deres egen vej og troen på sig selv.

Andet skridt er at styrke FGU-skolernes kønsbevidsthed og forbindelse til det lokale erhvervsliv, så unge kvinder kan få den læreplads eller det job, de drømmer om.

Og tredje skridt er at sikre, at både erhvervsskoler og arbejdspladser tager godt imod de unge, så kvinderne ikke falder fra, før de har fået fat.

Herunder kan du læse om to FGU boss ladies.

Mia Mathiesen, 21 år, nyudlært tømrer og har været på tømrerlandsholdet, Aalborg, tidligere FGU-elev.
Mia droppede ud af gymnasiet efter en svær tid. I dag er hun på tømrerlandsholdet og ambassadør for Boss Ladies FGU.

“Jeg følte, at jeg ikke passede ind nogle steder – alle mine nære relationer gik på gymnasiet. Jeg havde det så pres over at være den eneste, der ikke vidste hvad jeg skulle bruge mit liv til.”

“På FGU genfandt jeg min selvsikkerhed. Jeg fandt ud af, at jeg var god nok, som jeg er. Jeg ville bare vise, at jeg ikke var den her dumme pige, som jeg blev stemplet som på gymnasiet.”

”Jeg har bare lyst til at gå hen på mit gymnasium og smide mit svendebrev og sige: SE! – jeg kunne, hvad jeg ville.”

”Jeg håber at kunne inspirere andre unge, som er i tvivl og måske har brug for at se, at ens vej til uddannelse og job ikke behøver at være snorlige, men at den bumpede vej kan være lige så god.”  

Freja Rafaelsen, 18 år, Holbæk, i lære som tagdækker hos Ringsted Tagdækning, tidligere FGU-elev.

Ligesom alle sine veninder startede Freja på gymnasiet. To gange måtte hun stoppe på gymnasiet, før hun fandt ud af, at det ikke var noget for hende. I 2020 startede Freja på FGU og 16. januar 2023 havde hun første dag på sin nye læreplads som tagdækker. Freja er ambassadør for Boss Ladies FGU.

”Til at starte med tænkte jeg, at det bare var et mandefag og derfor ikke noget for mig. Men da jeg først prøvede det, fandt jeg ud af, at det virkelig var sjovt og det var noget jeg kunne finde ud af. Jeg blev så overrasket over, at dét jeg troede slet ikke var mig, var så fedt!”

”Nu vil jeg bare gerne være en god rollemodel for andre og vise, at man altså sagtens kan arbejde som tagdækker og være pige.”

Fakta

Bag indsatsen står Foreningen Divérs. FGU Danmark, Kommunernes Landsforening, Dansk Industri, 3F, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Byggeriets Uddannelser er projektets partnere. Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 20 mio. kr. til projektet.

Indsatsen er landsdækkende og løber frem til januar 2027.

Kort om initiativtageren

Initiativtageren bag Boss Ladies FGU er Foreningen Divérs. Divérs er stiftet af Nina Groes.

Projektet står på skuldrene af Boss Ladies’ erhvervsskoleindsats, der siden 2018 har støttet unge kvinders vej ind på de mandsdominerede erhvervsuddannelser ved at nedbryde stereotyper og fordomme og skabe et stærkt forandringsfællesskab blandt de unge kvinder. I dag består Boss Ladies-ambassadørkorpset af 335 kvindelige elever, lærlinge og svende fra hele landet.

Se mere på: www.boss-ladies.dk og www.foreningendivers.dk

Boss ladies FGU