Kristian Højgaard-Hansen, Leder af Uddannelsesvejledningen, Viborg Kommune, FOTO: Viborg Kommune

“Vi har en fælles interesse i at sende den enkelte unge det rigtige sted hen”

KÆDEANSVAR. I en række interviews deler repræsentanter fra KUI og FGU erfaringer og gode råd til samarbejdet med hinanden om de unge. Her er andet interview i rækken.

Kristian Højgaard-Hansen, Leder af Uddannelsesvejledningen, Viborg Kommune, FOTO: Viborg Kommune

Der er enighed om, at det er et fælles ansvar at hjælpe unge uden uddannelse og job godt videre. Her deler Kristian Højgaard-Hansen, Leder af Uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune, sine erfaringer med og gode råd til et godt samarbejde mellem FGU og den kommunale ungeindsats (KUI).

Med hvilke ord vil du overordnet beskrive samarbejdet med FGU?

Tæt partnerskab og gensidig forpligtelse i et systematiseret, formaliseret samarbejde og en ydmyghed i forhold til hinanden og den fælles opgave om og med de unge. Jeg synes, at vi har et fantastisk samarbejde om de unge, hvor vi ikke bare sender den enkelte unge videre, og så har den anden part bolden. Vi har en fælles interesse i at sende den enkelte unge det rigtige sted hen. Vi har tillid til hinanden anden og er åbne over for hinanden – også når vi drøfter det, der er svært. Vi taler aldrig OM hinanden men MED hinanden.

Hvilke udfordringer oplever I hos de unge?

Det er forskellige ting som fx fravær og personlige udfordringer. Fællesnævneren er, at det er udfordringer, som kræver, at vi er tæt på den unge. Derfor investerer både FGU og KUI meget tid i at få samarbejdet om den unge til at lykkes. Det er uanset, om den unge skal støttes i uddannelsen på FGU eller hjælpes godt videre til noget andet.

Hvordan samarbejder I om at løse de udfordringer?

Det har stor bevågenhed helt fra ledelsesniveau, at vi i fællesskab får FGU til at lykkes og får lagt de bedste planer for de unge.

Vi har opbygget en struktur for samarbejdet på alle niveauer, hor vi mødes på tværs af FGU og KUI i formaliserede møder kvartalsvist og halvårligt. Dertil er vejlederne fra KUI til stede ude på FGU-skolerne. På den måde er vi synlige over for hinanden og i dialog løbende og ikke kun, når der er udfordringer.

Ledelserne mødes kvartalsvist, og to gange om året mødes alle de ca. 25 vejledere fra KUI og FGU til opfølgningsmøder. Det er vigtigt, at vejlederne kender hinanden rigtig godt og har mulighed for at bruge tid på relationerne på tværs. Så er der kortere til telefonen – inden problemerne hober sig op.

Det bidrager alt sammen til, at vi finder knasterne og tager hånd om dem, før de bliver store problemer.

Hvordan vedligeholder og udvikler I det gode samarbejde?

Ved at have så systematiseret et samarbejde som muligt. På møderne sørger vi altid for at drøfte målgruppen, som ændrer sig hele tiden. Vi deler viden og erfaringer om de unge, så vi altid er helt tæt på målgruppen og har det samme udgangspunkt for at samarbejde om de unge.

Helt konkret arbejder vi blandt andet sammen om et tilbud på FGU for unge med autistiske træk og en hybridmodel, hvor de unge kan begynde FGU med onlinedeltagelse og arbejde sig frem mod fuldt fremmøde. Og så følger vi op, både undervejs og efter.

Hvornår lykkes I bedst med samarbejdet om de unge?

Når de unge lykkes med at komme videre i uddannelse eller job. Og vi kan se, at statistikken for unge, der kommer videre efter FGU er god. Men succes er også forskelligt fra ung til ung. For nogle unge ligger succesen i at få lysten til at gå skole og at lære tilbage. At lykkes med samarbejdet er også at hjælpe de unge i at finde troen på, at de kan blive til noget og få lyst til at tage næste skridt videre i deres liv.

I forlængelse heraf er vi opmærksomme på, at ingen skal gå på FGU bare for at gå der, og på kvartalsmøderne mellem ledelserne følger vi nøje med i, om der sker progression for de unge. Tiden på FGU skal bruges klogt, og vi sender kun en ung på FGU, hvis vi vurderer, at vedkommende kan lykkes.

Hvad er de største udfordringer i at skabe og fastholde et godt samarbejde?

Når rammer og lovgivning gør det svært at tilbyde den enkelte unge den hjælp, de kan have behov for, for at lykkes. Fx er der ikke muligt at yde SPS-støtte til alle FGU-elever, der har behov for det. Noget, der ellers kunne understøtte en tryg overgang og et inkluderende læringsmiljø for de unge.

Hvad er dine bedste råd til et godt samarbejde mellem kommune og FGU om de unge?

  • Hold fast i en gensidighed forpligtelse i den fælles opgave med at få de unge til at lykkes med FGU
  • Prioriterer og formaliser samarbejdet på alle niveauer og invester tid i relationerne
  • Vær åbne og ærlige – Tal ikke OM hinanden men MED hinanden
Her byder KUI og FGU hinanden ind til samarbejde