3 vigtige erfaringer med projektsamarbejde

Der er mange gode eksempler på, at FGU-institutionerne arbejder på kryds og tværs. Et af dem er et regionsprojekt om succesfulde overgange til uddannelse og job, hvor tre FGU-institutioner arbejder sammen i en fælles projektgruppe. Her får du projektgruppens vigtigste erfaringer med at arbejde sammen på tværs.

person in red sweater holding babys hand

Siden sommeren 2020 har FGU Trekanten, FGU Kolding & Vejen og FGU Syd- og Midtfyn arbejdet sammen i en projektgruppe om regionsprojektet ”Succesfulde overgange i FGU-uddannelse og beskæftigelse”. Projektet har til formål at udvikle metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan medvirke til succesfulde overgange til uddannelse og beskæftigelse for de unge på FGU.

Udover at kaste inspiration og viden om succesfulde overgange af sig, er der også gode erfaringer at hente om projekt-samarbejde på tværs af FGU-institutioner. Dem deler projektgruppen her til inspiration. 

Projektgruppens tre vigtigste erfaringer med tværgående projekter

  • Find sammen om indsatsområderne
    Projekter, der udspringer af institutionernes indsatsområder med udgangspunkt i visioner og strategier, giver et fælles udgangspunkt fra opstarten af idégenereringen og et godt grundlag for at etablere et godt samarbejde allerede i idéfasen.
  • Prioriter projektarbejdet i organisationen
    Det kræver tid og ressourcer at udvikle, implementere og forankre projekter. Sørg for at mødes på tværs af de institutioner, der skal involveres i projektet og udvikl projektets grundidé sammen. Vi har prioriteret både at afholde møder for projektledere på tværs af institutionerne, men også møder, hvor direktører og uddannelseschefer har deltaget og har bidraget til udviklingen af idégrundlaget til projektansøgningen. Alle projektledere og direktører/uddannelseschefer sidder med i styregruppen.
  • Spar med hinanden
    Det tætte samarbejde i projektarbejdet fører til, at vi som institutioner lærer hinanden rigtig godt at kende, og på den måde bliver der åbnet for sparring på både store og små ting – også ting, der ligger udenfor projektet. Vi har oplevet, at sparringen i projektet har medført, at vi ofte kontakter hinanden og sparrer på tværs af institutionerne – også om emner, der ikke relaterer til projektet. Det kan fx være om undervisningsmiljøer, puljer, branchesamarbejde mm.

Kort om projektet

Projektet er medfinansieret af Region Syddanmark og har til formål at udvikle metoder, modeller og værktøjer til undervisning, vejledning og skolekultur, der kan medvirke til succesfulde overgange til uddannelse og beskæftigelse for unge på FGU. Projektet startede i sommeren 2020 og aktiviteterne afsluttes ved udgangen af 2022.

Projektgruppen består af:

Julie Prahl Junge Larsen, vejleder og projektleder, FGU Syd- og Midtfyn

Anne Marie Kjærsgaard Petersen, pædagogisk konsulent og projektleder, FGU Trekanten

Tanya Buchreitz Løwenstein, udviklingschef, FGU Kolding & Vejen

Bjarne Stolten Thomsen, koordinerende projektleder, Future Connection

Læs mere om projektet
her