FGU spiller en central rolle i det nye regeringsgrundlag

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er helt central for at opfylde den nye regerings ambition om
at finde nye veje og løsninger for de 45.000 unge uden uddannelse og job. Derfor er det vigtigt, at den
nye børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) inddrager FGU i indsatsen for de unge i
målgruppen.

Henrik Hvidesten, formand FGU Danmark

Pressemeddelelse 19. december 2022

Der er mange spændende perspektiver i regeringsgrundlaget, som FGU taler ind i. Særligt den nye regerings fokus på de 45.000 unge, som hverken er i gang med uddannelse eller job, bedre sammenhænge, mere lokal frihed og trivsel. Her er FGU et afgørende og naturligt omdrejningspunkt for at lykkes med mange af den nye regerings ambitioner for børn og unges vej mod uddannelse og job. Sådan vurderer formand for FGU Danmark, Henrik Hvidesten, grundlaget for den nye regering.

”Det er vigtigt, at FGU styrkes i de kommende år og får en markant rolle i at opfylde ambitionerne for de unge. FGU-reformen er en af de 2. generationsreformer, som tænker og gør ting anderledes for de unge, og FGU er en del af svaret på, hvordan vi hjælper de unge i målgruppen i uddannelse eller job. Vi byder ind med både indsigt i og forståelse af de unge og skræddersyede uddannelsestilbud, hvor den enkelte unge i et praksisfagligt og inkluderende læringsmiljø udvikler sig fagligt, personligt og socialt. De unge får kendskab til deres egne evner, ønsker og muligheder. Det er afgørende for at kunne tage skridtet videre mod uddannelse og job. Kort sagt: At blive klar til at mestre eget liv”, siger formand for FGU Danmark, Henrik Hvidesten.

Derfor er hans ønske og opfordring til den nye børne- og undervisningsminister, Mattias Tesfaye (S), at han inddrager FGU, der allerede eksisterer som en del af løsningen både for de unge og for samfundet. Blandt andet i forhold til en kommende trepartsaftale om nye veje og løsninger for de 45.000 uden uddannelse og job, at øge søgningen mod erhvervsuddannelserne, at løfte sundheden og trivslen for børn og unge samt at skabe fleksibilitet, frihed og sammenhæng mellem uddannelsesniveauer og arbejdsmarkedet. 

”Der i dén grad brug for, at vi finder gode løsninger for de unge i målgruppen – og at vi gør det nu. Derfor venter vi med spænding på en nærmere konkretisering af regeringsgrundlaget og en invitation til videre dialog om indsatserne for de unge. Vi håber, at den nye børne- og undervisningsminister er klar til at rykke hurtigt på udfordringerne til glæde for de unge. Det er vi i hvert fald i FGU”, siger Henrik Hvidesten.

Kontakt

Henrik Hvidesten
Formand, FGU Danmark
Mail: hehv@ringsted.dk
Telefon: 24 48 06 21

Lisa Goth
Sekretariatschef, FGU Danmark
Mail: lg@fgu.dk
Telefon: 40 33 30 44