Ny rapport understreger behovet for bedre rammer for FGU

Det er afgørende, at vi får ryddet barriererne for implementeringen af reformen og skaber rammerne for
at give de bedste målrettede uddannelsestilbud til de unge i målgruppen for FGU. Sådan lyder budskabet fra de to FGU-formænd i kølvandet på en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet.

følgeforskning rapport

Pressemeddelelse

De manglende ressourcer og rammer til den fulde implementering af den forberedende grunduddannelse (FGU) mærkes helt ud i undervisningslokalerne. Det er konklusionen i den anden og nyeste rapport i forbindelse med Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til FGU.

En af hovedkonklusionerne i rapporten er, at ledere og medarbejdere generelt oplever, at FGU – som uddannelsen er tænkt – samlet set er en forbedring i forhold til de tidligere forberedende tilbud.

Men rapporten viser også, at rammevilkårene er en barriere for at indfri intentionerne med FGU og give de unge i målgruppen de skræddersyede uddannelsestilbud, de har brug for. Der er behov for en mere holdbar økonomi, nye strukturer og andre systemmæssige og fysiske rammer for at komme i mål med reformen.

”Overordnet afspejler rapportens konklusioner den virkelighed – på godt og ondt – som vi oplever i sektoren. FGU er sat i verden for at løfte en stor og vigtig opgave, og vi er kommet et godt stykke trods de store udfordringer i sektoren. FGU opfattes generelt som det rigtige tilbud for de unge i målgruppen, og der er mange gode intentioner og kræfter i gang for og med de unge på FGU. Men rapporten viser også den barske og velkendte realitet, at rammerne for at føre reformen helt ud i livet er utilstrækkelige. Det understreger endnu engang, hvor nødvendigt det er, at vi sammen holder fuld fokus på implementering af reformen. Vi har behov for at få de politiske aftaler på plads og sikre en holdbar økonomisk model, så vi får ro på til at arbejde med og for de unge på FGU ”, siger Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

Desuden viser rapporten, at eleverne trives på uddannelsen og overordnet er glade for FGU. Blandt andet fremhæver de unge muligheden for at blive afklaret gennem de mange forskellige ting, de kan prøve af på FGU, det brede fokus på faglig, social og personlig udvikling samt tætte relationer til lærerne og et fællesskab med plads til forskelligheder.

En af de ting, som Hanne Fischer, formand for Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne, hæfter sig ved, er, at rapporten – som den foregående – viser, at trivslen generelt er høj hos de unge på uddannelsen, og at der fra både ledere og medarbejdere er stor opbakning til FGU som den oprindeligt er tænkt. Det skal endda ses i lyset af, at institutionerne siden FGU’s begyndelse har opbygget nye uddannelsestilbud med løbende fokus på god undervisning og udvikling, fravær og trivsel, samtidig med at de har måtte afvikle og skære ind til benet, understreger hun.

”Det er positivt, at der over hele linjen er en tro på FGU som en hovedvej for de unge i målgruppen. Det skal vi holde fast i, og derfor er det vigtigt, at vi ikke lukker ørerne for de alarmklokker, som blot ringer endnu højere i kølvandet på rapporten. Skolerne er hårdt pressede på alle niveauer af de manglende ressourcer. Det sætter store barrierer for vores konstante ledelsesmæssige, didaktiske og pædagogiske indsats for at levere individuelle, skræddersyede uddannelsestilbud til en meget differentieret målgruppe, som har flere og mere omfattende udfordringer og dermed andre behov end ventet”, siger Hanne Fischer.

Kontakt

Henrik Hvidesten
Formand, FGU Danmark
Mail: hehv@ringsted.dk
Telefon: 24 48 06 21

Hanne Fischer
Formand, Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne
Mail: fischer@fguvestegnen.dk 
Telefon: 23 93 68 58

Lisa Goth
Sekretariatschef, FGU Danmark
Mail: lg@fgu.dk
Telefon: 40 33 30 44