Finanslovsforslag vækker håb om længe ventet løft af FGU

Regeringens finanslovsforslag for 2023 indeholder måske den langtidsholdbare økonomiske løsning for FGU, som sektoren længe har efterspurgt.

Finanslovsforslag 2023

Pressemeddelelse

I det netop fremsatte finanslovsforslag afsætter regeringen en reserve på 200 millioner kroner årligt i 2023 og 2024. Fra 2025 lyder beløbet på 180 millioner kroner om året i varigt tilskud til institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) og institutioner, der udbyder voksen- og efteruddannelse.

Hvad det konkret kommer til at betyde for FGU-sektoren er endnu uvist. Fordelingen af reserven skal nemlig først forhandles politisk. Børne- og undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), foreslår, at 170 af de 200 millioner kroner prioriteres til FGU.

”Det er positivt, at ministeren prioriterer FGU i det nye finanslovsforslag. Det er en meget vigtig indsats for vores unge, og det er ét skridt på vejen mod bæredygtige FGU-institutioner. Men for at nå helt i mål, skal der skal både flere midler til, og så skal der ses på en økonomimodel, der ikke er så konjunkturfølsom. Det vigtige er nu, at vi får en hurtig aftale i hus, og at der fortsat er et politisk fokus på at følge implementeringen af reformen helt til dørs”, siger Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark.

FGU-institutionerne kom ud af 2021 med et underskud på 136,7 millioner kroner. Særlige tilskud resulterede dog i, at underskuddet blev 24 millioner kroner, så der er ingen tvivl om, at de afsatte midler vil sætte en tiltrængt bundprop i FGU-institutionernes blødende økonomi. Og at pengene er varige, vil betyde et mere stabilt økonomisk fundament for skolerne og de unge.

”Pengene falder på et knastørt sted. De skal være med til på sigt at rette op på den økonomiske konstruktionsfejl, som FGU er født med, og bidrage til at sikre driften og udviklingen af vores skoler til gavn for de unge. Men det ændrer ikke ved, at der stadig brug for en akut løsning, så vi får stoppet nedskæringer og afskedigelser af dygtige medarbejdere. Det er uholdbart for vores unge. De kan ikke vente til 2023 på en løsning”, siger Hanne Fischer, formand for Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne.  

Kontakt

Henrik Hvidesten
Formand, FGU Danmark
Mail: hehv@ringsted.dk
Telefon: 24 48 06 21

Hanne Fischer
Formand, Direktør- og Rektorkollegiet for FGU-institutionerne
Mail: fischer@fguvestegnen.dk 
Telefon: 23 93 68 58

Lisa Goth
Sekretariatschef, FGU Danmark
Mail: lg@fgu.dk
Telefon: 40 33 30 44