FGU-formand:
Vi skal på tværs af sektorer stå sammen, så alle får mulighed for at uddanne sig

Over 40.000 unge i Danmark står uden job og ungdomsuddannelse. Ingen kan vist være uenig i, at det er uholdbart for både den enkelte unge og for samfundet.

Henrik Hvidesten, formand FGU Danmark

Debatindlæg af Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark, bragt i A4 Uddannelse 19. juli 2022

Hvordan får vi så flere af de unge i målgruppen videre i uddannelse? Svaret er: Tilbud målrettet den enkelte unge, hvor udviklingen af personlige og sociale kompetencer går hånd i hånd med udviklingen af de faglige.

Det er grundstenen i FGU, der er for unge, som har brug for en anden måde at gå i skole på for at finde motivationen, kompetencerne og selvtilliden til at vælge en vej videre efter grundskolen. Uanset om målet er erhvervsuddannelse, de gymnasiale uddannelser, mesterlære, praktik mv.

Løsningen – eller i hvert fald en del af den – er der altså allerede. Det gælder bare om, at alle parter står sammen om at styrke og udnytte tilbuddene bedst muligt.

Der findes mange eksempler på, at FGU er lykkedes med at hjælpe unge videre mod uddannelse. Fx Tobias, der har bestået sin EGU-uddannelse og begynder i mesterlære som murer. Damla, der efter sin tid på AGU-linjen er klar til at søge sin drømmeuddannelse som pædagogisk assistent. Og Anna der på et værksted-forløb på FGU blev bidt af butiksverdenen og har sat kursen mod handelsskolen.

Nye tal fra Børne- og undervisningsministeriet viser, at 43 procent af landets FGU-elever er i gang med en uddannelse eller i arbejde fire måneder efter, de har afsluttet et FGU-forløb. Heraf er langt de fleste (29 procent) videre på en ungdomsuddannelse, størstedelen på en erhvervsuddannelse.

Tallene skal ses i lyset af, at de unge på FGU har større udfordringer med i skoletasken både socialt og fagligt end den samlede gruppe af unge uden uddannelse og job. Det betyder, at de har brug for massiv støtte både fagligt men også socialt og personligt. Noget, som skolerne arbejder systematisk og tværgående med og i faget PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære og Erhvervslære).

Ifølge EVAs (Danmarks Evalueringsinstitut) første rapport om målgruppen for FGU er de unge fx i videre udstrækning vurderet ikke uddannelsesparate (81 pct.), har været i kontakt med psykiatrien (34 pct.), har lave karakterer fra grundskolen eller slet ingen eksamen i dansk (18 pct.). 14 procent har været anbragt uden for hjemmet, mens 10 procent er tidligere sigtede.

At falde til i stedet for at falde fra

Gennemgående for mange af de unges erfaringer og oplevelser er, at de på FGU har oplevet endelig at høre til. At blive set og hørt. De har følt sig forstået og anerkendt for dem, de er, hvilket har givet dem tryghed til at udvikle sig både personligt, fagligt og socialt. Netop det at falde til og trives er helt afgørende for at holde fast og lykkes. Det er uanset, om vi taler uddannelse eller arbejdsplads. Hvis du ikke falder til, falder du fra.

FGU skal og vil være en del af løsningen for de unge, som har brug for et forberedende forløb, og som vil kunne udvikle sig personligt, socialt og fagligt på FGU og blive klar til uddannelse eller job.

De unge får på FGU hænderne i forskellige fag samtidig med, at de arbejder med at få styr på dansk og matematik. Gennemgående er et vigtigt fokus på at styrke de unges personlige og sociale kompetencer og at mestre hverdagen med relationer og mødetider, kulturen på arbejdspladsen, kalenderstyring, kulturelle arrangementer etc.

Fælles om den enkelte unge

FGU vil og kan rumme en nuanceret skare af unge, der har brug for en ny måde at lære og blive motiveret på. Både dem, der har brug for at afklare, hvad de vil, og dem, der har brug for et fagligt rygstød til at få afgangseksamen i hus, samt dem, der bokser med forskellige udfordringer, om det så er en diagnose, ordblindhed eller dårlige skoleerfaringer.

Institutionerne kan gøre og gør allerede meget hver for sig, men vi gør for alvor en forskel, når vi står sammen om den enkelte unge. Når de unge møder et samlet system med lærere og vejledere, der har de bedste betingelser for at støtte dem både før, under og efter overgangen fra FGU. En forudsætning for det, og noget, som nye anbefalinger fra FGU Danmark fokuserer på, er, at politikerne sørger for sammenhængende lovgivning og bæredygtig økonomi. Det giver kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene rammerne for at løfte kædeansvaret for en håndholdt indsats med målrettede tilbud til den enkelte unge.

Vi har en fælles vigtig opgave med at få de unge uden ungdomsuddannelse og job godt på vej. De skal ikke lades i stikken, fordi de måske har fået en skæv start på tilværelsen og haft svært ved at finde en plads i det ordinære skolesystem. Vi skal på tværs af sektorer stå sammen om, at alle får mulighed for at uddanne sig.