FGU er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

Folketinget har vedtaget en toårig særlov, som giver ukrainske flygtninge adgang til uddannelse og job. De Forberedende Grunduddannelser (FGU) står klar til at hjælpe unge flygtninge med at finde deres platform i det danske samfund.

Mange står klar til at hjælpe ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og bl.a. flere arbejdsgivere fortæller om deres interesse for tiltrængt ufaglært arbejdskraft.  

Baggrunden for den nye særlov er, at adgang til skoler for børnene og arbejde for de voksne, bliver vurderet som den bedste hjælp EU-landene kan give til de ukrainske flygtninge.

Det er en naturligvis en meget vanskelig og sårbar situation, som de ukrainske flygtninge så tragisk er landet i.

De forberedende grunduddannelser (FGU) er i Danmark skabt til unge under 25 år, der har brug for en særlig indsats for at blive klar til en ungdomsuddannelse og beskæftigelse. FGU lægger vægt på forløb, der tager afsæt i den enkelte unges behov, og hvor der fx er muligheder for at kombinere værkstedsundervisning med teori og for samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Vi er i FGU overbeviste om, at netop vores tilbud kan være til gavn for nogle af de unge blandt de ukrainske flygtninge. FGU kan måske være den vigtige platform for nogle, som gør, at de kan bygge bro primært til beskæftigelse. Samtidig kan de unge blive en del af et stærkt ungemiljø på skolerne, hvor de kan vedligeholde deres lyst til at lære blandt andre unge mennesker. Til gavn og glæde for sig selv, deres nærmeste og det danske samfund indtil der forhåbentlig bliver fred og ro på deres hjemlige ukrainske breddegrader.

Alle de 84 FGU-skoler ude i de danske kommuner står klar til drøfte mulige initiativer, der kan målrettes optimalt til de unge ukrainske flygtninge og deres behov og muligheder i det danske samfund.