Færre unge er startet på FGU i år end sidste år

FGU Danmark har løbende gjort opmærksom på et dalende elevtal på FGU-institutionerne. Nu understreges det faldende elevtal af nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der startede færre elever på FGU-institutionerne i 2021 end i 2020. Ifølge opgørelsen var der i august 2021 en tilgang på 2.622 elever. Det er 1.058 færre elever end i august 2020 og svarer til et fald i tilgangen i august 2020 på knap 30 procent sammenlignet med august 2020.

FGU Danmark har løbende gjort opmærksom på det dalende elevtal, og tallene kommer derfor desværre ikke bag på os.

Det er rigtig bekymrende, at vi ser så store fald i elevtallet på FGU. Faktisk peger vores egne indhentede tal fra institutionerne på et tilsvarende fald på ca. 30 pct. i hele 3. kvartal 2021 sammenlignet med 3. kvartal 2020. Det har stor betydning for vores økonomi og for sikringen af et stærkt fagligt miljø på skolerne at vi får nok elever

Hanne Fischer, formand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium

Tallene kommer i forlængelse af den første delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU, som sætter fokus på FGU’s målgruppe og samarbejdet mellem FGU og de kommunale ungeindsatser. Rapporten viser, at kun 16 pct. af de unge under 25 år uden uddannelse og job går på FGU.

Når kun 16 pct. af eleverne i målgruppen går på FGU er det nærliggende at spørge: Hvor er de resterende 84 pct. af eleverne i målgruppen henne? Hvis FGU skal blive den hovedvej, som er tiltænkt med reformen, er det afgørende, at de elever, som hører til på FGU, kommer på FGU. Vi er glade for, at ministeren anerkender, at der er behov for at gøre noget mere for FGU, og at hun vil etablere et samarbejde med os og KL mhp. at finde løsninger. Det er der i høj grad brug for, så FGU får de rette rammer og ro til fortsat at udvikle det gode tilbud FGU er

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

FGU Danmark indsamler løbende tal om elevoptaget på FGU-institutionerne. Du kan læse den seneste analyse af optaget samt øvrige analyser af FGU-institutionernes økonomi, reformforudsætninger, EGU mv. her: https://fgu.dk/aktuelt/fokus/politik-fgu-danmark/

Færre unge er startet på FGU i år end sidste år