FGU-sektoren får 75 mio. kr. i 2022 og 2023 på Finansloven

Finansloven for 2022 er netop landet. Som del af aftalen afsættes 75 mio. kr. i 2022 og 2023 til FGU-institutionerne til støtte af undervisningsformål.

Regeringen har sammen med SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgået aftale om Finansloven for 2022.

Med aftalen afsættes 75 mio. kr. i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne.

Følgende fremgår af aftalen:

FGU på Finansloven for 2022

FGU løfter en vigtig opgave i forhold til at sikre, at unge uden uddannelse og job rustes til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

FGU-institutionerne åbnede i august 2019 og har haft en opstart præget af COVID-19. Aftalepartierne er enige om, at de stadigt nye institutioner skal have bedre betingelser. Derfor afsættes 75 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til støtte af undervisningsformål på FGU-institutionerne.

Midlerne vil blive udmøntet som et særtilskud på baggrund af antal skoler og årselevsaktivitet i 2021, som institutionerne kan disponere i henhold til lokale behov.

Finansloven for 2022