15-24-årige: 46.600 er uden uddannelse og arbejde

Det viser en ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Det svarer til ca. 7 pct. af alle unge, og det er en andel, der har været stabil i mange år.

7. pct. af alle unge under 25 år har ikke gennemført anden uddannelse end grundskolen og har ikke et job eller en uddannelse. Det er en andel, som FGU er sat i verden for at nedbringe. For på trods af talrige reformer, projekter og initiativer er det i mange år ikke lykkes at knække koden til at få flere unge under 25 år i uddannelse og job.

En ny analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) peger på, hvilke bagvedliggende faktorer, der kan have betydning for de unges uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus.

Analysens konklusioner om de 15-24-årige

 • 46.600 af de 15-24-årige er uden uddannelse og job
 • Andelen af 15-24-årige uden uddannelse har været stabil i en årrække, men er stedet siden 2014, hvor 6,3 pct. var uden uddannelse. I 2009 var 8,6 pct. uden uddannelse, ikke i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse.

Analysens konklusioner om de 15-29-årige

 • 76.600 af de 15-29-årige er uden uddannelse og job
 • Andelen af unge uddannelse og job er lige så stor blandt de 25-29-årige som blandt de 15-24-årige.
 • Der er stor forskel på, hvor mange unge, der står uden uddannelse, beskæftigelse eller er i gang med en uddannelse i landets kommuner. Andelen varierer fra 4,2 pct. til 10, 6 pct.
  • Der er færre, der står uden uddannelse eller beskæftigelse blandt de 15-29-årigeunge, der er vokset op i en række vestjyske kommuner. Her er 5-6 pct. uden uddannelse eller job i 2020
  • Der er flest unge uden uddannelse og job blandt 15-29-årige unge, der er vokset op i København, en række omegnskommuner til København samt store dele af Syd- og Vestsjælland. Her er andelen 10 pct. af de unge, som er vokset op i kommunen.
 • Afgangskaraktererne i 9. klasse har stor betydning for, om den unge er i uddannelse eller job
  • Knap hver fjerde af de 15-29-årige, der ikke har været oppe til afgangsprøverne i 9. klasse står uden uddannelse og job.
  • Hver femte, der har fået under 2 i enten dansk eller matematik er uden uddannelse eller beskæftigelse
  • Hver tiende, der har fået mellem 2 og 4 i enten dansk eller matematik, har ikke nogen uddannelse eller job
 • Børn af ufaglærte samt mænd er overrepræsenterede
  • Hver femte ung med ufaglærte forældre er ikke i uddannelse eller job
  • 1 ud af 20 unge, hvor mindst én forælder har en videregående uddannelse er uden uddannelse eller job
  • 8,6 pct. af 15-29-årige mænd og 6,4 pct. af 15-29-årige kvinder er uden uddannelse og job
Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse af unge uden uddannelse og job