Børne- og undervisningsministeren besøgte FGU Nord

Grundtanken bag FGU er helt rigtig. Det var alle om bordet enige om, da børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, op til kommunalvalget, besøgte FGU Nord i Søborg sammen med borgmester i Gladsaxe Kommune, Trine Græse den 12. november 2021.

Optakten til kommunalvalget, forhandlingerne om finansloven for 2022 og diskussionerne om hvordan regeringens pulje på 2,5 milliarder fremover skal anvendes til uddannelse er i fuld gang.

Selvfølgelig faldt snakken derfor først på økonomien, da børne- og undervisningsministeren og borgmesteren i Gladsaxe flankeret af Socialdemokratiets fotograf mødtes i FGU Nords kantine med FGU Nords ledelse, lærere og elever til elevernes morgensamling.

Ministeren, politikerne og de forskellige parter drøfter i øjeblikket forskellige modeller for, hvordan FGU’s udfordringer med økonomi, bygninger samt målgruppevurdering og optagelse i kommunerne kan blive løst. FGU Nord har også sine økonomiske udfordringer, selvom ledelsen er klar over, at de er en af de FGU-institutioner, som fik nogle af de bedre rammer for sin opstart.

Først og fremmest overtog FGU Nord en arv i form af en produktionsskole med et økonomisk overskud, hvor andre FGU-institutioner overtog en gæld. Rektor Tina Jensen fortalte, at FGU Nord også har overtaget gode lokaler fra den tidligere produktionsskole og ungdomsskole, at skolen ligger centralt placeret i et erhvervsområde med samarbejdsvillige virksomheder, og at de snart får en station på den kommende letbane som nabo.  

Borgmester Trine Græse og bestyrelsesformand for FGU Nord, Kirstine Henriksen, supplerede med, at der fra dag 1 har lydt et højt og rungende JA til alle ambitionerne bag de nye FGU-institutioner i kommunen, og at denne entydige opbakning selvfølgelig også har været med til at skabe gode opstartsbetingelser for FGU Nord.

Pernille Rosenkrantz-Theil var i forlængelse heraf tydelig om alt det gode i hele grundtanken bag FGU. Men at der er udfordringer ift. driftsøkonomien og rammerne for de nye FGU-institutioner, der skal løses, det var klart for alle bordet rundt.

To elever fortalte, at de godt havde mærket den svære opstart på lærerne, og at der havde været mange lærerskift. En af eleverne sagde, at “det er da rart at se, at det ikke kun er os, der lider” efter hun havde fortalt om nogle af sine oplevelser.

Corona har selvfølgelig også været et benspænd i FGU’s opstart, og skoleleder Sine Bjerkan og PGU-lærer Line Monins beretning om køkkenholdet fik Pernille Rosenkrantz-Theil til at konstatere, at hun ikke fattede, hvordan lærerne har kunnet levere en så stor indsats og fået onlineundervisningen til at give mening på så få måneder.

På køkkenholdet var lærerne kørt rundt med opskrifter til alle eleverne, madlavningen blev vist online, og lærerne talte med eleverne hver eneste dag og inviterede også til fx armbøjningsøvelser. Uagtet alt det der var lykkes under nedlukningerne, var eleverne dog klare i mælet: Det var uoverskueligt at sidde derhjemme bag computeren hver dag. Det var godt at komme tilbage.

Pernille Rosenkrantz-Theil supplerede med, at ministeriets undersøgelser er ret entydige og viser, at 85-90% af alle elever savnede skolernes liv, mens kun 10-15% trivedes godt med den omfattende onlineundervisning. Efter en rundvisning forlod ministeren FGU Nord i ministerbilen. Måske lidt mere beredt til både vurderingerne af og forhandlingerne om FGU’s rammer og vilkår.

FGU-institutionerne lader op til kommunal- og regionalvalget 2021