Dansk Erhverv vil sikre nødvendige ressourcer til FGU

Dansk Erhverv foreslår en ny uddannelsesreform, der indebærer årlige investeringer på 3,5 mia. kr., heraf 200 mio. kr. årligt til FGU.

Dansk Erhverv har netop foreslået et sporskifte i dansk uddannelsespolitik. Oplægget ”Et fremtidssikret uddannelsessystem – der løfter” kommer med forslag til en ny uddannelsesreform, der indebærer årlige investeringer på 3,5 mia. kr., heraf 200 mio. kr. årligt til FGU.

Af udspillet fremgår det bl.a.:

”Det er et stort problem, at skoleformen reelt er født uden tilstrækkelig finansiering, da FGU er helt afgørende i bestræbelserne på at bryde social arv og få alle unge med, herunder de 7 pct. af alle unge under 25, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse”.

Dansk Erhverv beskrivelse af FGU’s opstart er i tråd med de synspunkter, som FGU Danmark på vegne af alle FGU-institutioner har gjort opmærksom på. I oplægget står bl.a.

”De foreløbige erfaringer tyder på en nogenlunde opstart af FGU, men bærer også præg af en særdeles tidspresset proces. Der har blandt andet ikke været tid og ressourcer til at opsamle robust viden om de forskellige målgrupper, eller til udvikling af nye redskaber og metoder, som kan omsættes i praksis på institutionerne. Det er nødvendigt, hvis vi skal – og det skal vi – skabe bedre livsmuligheder for en gruppe unge, som vi trods mange forsøg endnu ikke er lykkes med at løfte”.

Vi håber i FGU Danmark, at Dansk Erhvervs oplæg vil bidrage til at skærpe opmærksomheden omkring, hvordan vi i de kommende år sikrer de nødvendige rammer og ressourcer, så FGU-institutionerne kan omsætte de gode visioner, og derved få løftet en målgruppe som vi har forsøgt at løfte i mange år

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Dansk Erhverv foreslår i udspillet, at midlerne bruges til:

  • Udvikling af undervisningsmetoder og pædagogiske virkemidler for målgruppen
  • Sikring af gode rammer i form af de rette læremidler og fysiske læringsmiljøer til målgruppen og institutionsformen
  • Kompetenceudvikling af lærere og ledere
  • Investering i samarbejdet med erhvervslivet, erhvervsskolerne og andre aftagerne af de unge
  • Sikre et stærkt følgeforskningsprogram på reformen og nye initiativer
Et fremtidssikret uddannelsessystem – der løfter alle