Søgningen til FGU er uændret trods Coronanedlukningen

I år har 1285 elever valgt at sætte kryds ved FGU. Det er en lille stigning fra sidste år, hvor tallet var 1202.

Det har været et vanskeligt år for alle unge, hvor det digitale har fyldt alt for meget. Det er alligevel lykkedes at bevare niveauet for søgningen til FGU. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. I år har 1285 unge valgt at sætte kryds ved FGU i håbet om at komme ind på uddannelsen. Tallet var sidste år 1202. Tallene dækker alene over søgningen direkte fra grundskolens 9. og 10. klasse.

Mange unge har brug for det kærlige skub FGU kan give i overgangen til en ungdomsuddannelse eller job, og derfor er det en rigtig god nyhed, at niveauet af elever, som ønsker FGU ligger på samme niveau som sidste år.

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Tallet på 1285 elever, som har ønsket FGU, skal ses i lyset af, at eleverne skal forbi den Kommunale Ungeindsats for at få en målgruppevurdering. Herefter kan eleverne starte på FGU. 

Søgningen til erhvervsuddannelserne er ligeledes på niveau med sidste år.

FGU har en helt særlig rolle i forhold til at få eleverne videre særligt i en erhvervsuddannelse. Derfor er samarbejdet med erhvervsuddannelserne om gode og trygge overgange for eleverne helt afgørende.

Noget af det, som vi det kommende år vil se på i FGU-sektoren er samarbejdet med erhvervsuddannelserne. Vi ser store muligheder i et endnu tættere samarbejde og derved udvikle vores fælles indsats for at få de unge godt videre.

Lone Hansen, næstformand for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium
Unge søger ungdomsuddannelser ligesom sidste år