Fraværet på FGU i 2020 er ikke overraskende

Fraværet på FGU var i 2020 gennemsnitligt på ca. 17 procent. På de tidligere forberedende tilbud produktionsskoler og AVU var fraværet på henholdsvis 26 og 35 procent.

Medierne omtaler i dag, at ”FGU har oplevet et voldsomt fravær i 2020” ud fra en opgørelse af, at fraværet gennemsnitligt lå på 17 procent fra januar til august 2020.

At reducere elevernes fravær er et af de retningsgivende mål for FGU og er højt prioriteret af FGU-institutionerne, men vi skal se tallene i det rette perspektiv. FGU blev bygget ud fra de tidligere produktionsskoler og den almene voksenuddannelse (AVU).  Her slår en Deloitte-rapport fra 2016 fast, at fraværet var henholdsvis 26 pct. og 35 pct. i gennemsnit. Fraværet på FGU i 2020 er således ikke overraskende

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

De gennemsnitlige tal dækker naturligvis over variationer. Fraværet på produktionsskolerne svingede således fra 11 til 42 procent og på AVU fra 22 til 64 procent.

Vi er enige med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i, at fraværet på FGU ikke er overraskende, men det ændrer ikke på, at 17% fravær stadigvæk er for højt, og at vi på FGU-institutionerne skal arbejde hårdt for at nedbringe fraværet så meget som muligt ved at højne de unges trivsel i dagligdagen. Vi glæder os over, at vi for første gang har fået tilgang til disse data om fravær. Vi vil nu dykke nærmere ind i tallene og se, hvor der er brug for ekstra opmærksomhed

Henrik Hvidesten, formand for FGU Danmark

Det er er første gang, der foreligger sådanne data om fravær på FGU. Da institutionerne er nye og har haft en opstart med udfordringer også i et år ramt af Corona-pandemien, er det for FGU Danmark klart, at der må tages forbehold for tallenes nøjagtige validitet.

FGU Danmark vil bl.a. kigge nærmere ind i, at tallene skal ses i det perspektiv, at FGU’s målgruppe er meget bred, og at en tredjedel af eleverne har funktionsnedsættelser. Desuden skal der også kigges på, hvordan fraværet fordeler sig i forhold til lovligt og ulovligt fravær.