Erhvervsmentorer hjælper elever godt videre

Projektet Bryd Unges Ledighed matcher i 2020 FGU-elever med frivillige erhvervsmentorer. Formålet er at hjælpe eleverne videre ved at vise dem virkelige fag, mennesker og arbejdspladser. Syv FGU-institutioner er med i projektet og tilmeldingerne fra eleverne vælter ind.

Projektet ”Bryd unges ledighed” styres af Foreningen Nydansker og løber frem til udgangen af 2020 på baggrund af støtte fra Tuborg fondet. Konceptet er, at de frivillige mentorer kan supplere den praktiske undervisning og vejledning på FGU ved at give eleverne konkret sparring på deres uddannelses- og jobønsker.

Fra januar til nu er 61 FGU-elever blevet matchet med erhvervsmentorer, og Foreningen Nydansker forventer at matche yderligere ca. 100 elever i løbet af efteråret. Der arbejdes på at skaffe finansiering til at fortsætte projektet i 2021.

Rektor på FGU Nord, Tina Jensen fortæller, at flere unge har brug for at opleve fagligheder og muligheder derude i den virkelige verden:

Mange unge har brug for at blive tændt på et fag og har brug for at opleve fagligheden gennem et virkeligt menneske. En tømrer, der fungerer som erhvervsmentor, har en anden autenticitet, end en vejleder har. For at få unge videre på erhvervsuddannelserne og få flere til at gennemføre, har vi brug for at inddrage de virkelige arbejdspladser og fag, inden de unge starter”, siger Tina Jensen

Også direktøren på FGU Syd- og Midtfyn, Ene Wolfsberg, er begejstret for projektet:

Erhvervsmentorindsatsen er som skræddersyet til den opgave, som vi skal løse på FGU. Og så er det en gave at have en partner, som står for alt det praktiske, så der kommer handling bag den gode intention”, siger Ene Wolfsberg.

Signe og Joel er eksempler på FGU-elever, som allerede har opnået resultater med erhvervsmentorordningen:

  • Signe, der ønskede at blive blomsterdekoratør. Hun fik Alex, der er kommerciel direktør, som mentor. I forløbet blev hun afklaret om, at hun i stedet vil søge ind på SOSU-uddannelsen. Desuden har hun fået hjælp til at søge vikarjob og frivilligt arbejde for at forbedre sit CV. Signe udtaler selv:  ”Forløbet har givet mig lysten til at gå i gang med en uddannelse og givet mig motivation”.

  • Joel, der ønskede at søge ind på film- og tv-produktionsuddannelsen. Han fik Peter som mentor, der er CEO for en filmvirksomhed. Joel fik bl.a. hjælp til at forberede sig, skrive ansøgning og sparre om samtaler. Med mentors hjælp er han blevet optaget på uddannelse og Peter og Joel arbejder nu sammen om også at finde en relevant praktikplads.  Joel udtaler selv: ”Det var en hurtig start. Lige hvad jeg havde brug for. Udover at have fået en plads på uddannelsen, så har jeg også fået mega meget forståelse for film og TV”.

Vil du vide mere om projekt ”Bryd unges ledighed” og erhvervsmentorordningen med FGU, så kontakt projektleder Sofie Havn Jensen på shp@foreningen-nydansker.dk.