FGU og SOSU bygger bro til fremtidens ældrepleje

Det er en stor udfordring at skaffe medarbejdere til fremtidens ældrepleje. Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) og SOSU-skolen vil i fællesskab bryde den onde cirkel på Lolland-Falster. 70 elever går i dag på linjen for sundhed og omsorg.

Der skal gøres noget ekstraordinært for at skaffe medarbejdere nok til ældreplejen i fremtiden. Ifølge en artikel i Folketidende er knap 25% af medarbejderne på Lolland-Falster over 60 år og kan snart gå på pension. Ungdomsårgangene mellem 15 og 19 falder med hele 1000 fra 2019 til 2030, og som overalt i Danmark bliver der flere ældre og flere plejekrævende ældre.

De nye forberedende grunduddannelser FGU på Lolland-Falster har derfor sat sig som et af sine strategiske mål at etablere et tæt samarbejde med SOSU-skolen på linjen for omsorg og sundhed. Hele 70 af de 440 elever går i øjeblikket på denne linje.

Vores tilbud til de unge skal afspejle arbejdsmarkedet. Derfor ansatte vi fra start flere undervisere med forskellige SOSU-baggrund, og vi har en tæt dialog løbende med SOSU-skolen om at udvikle forløb samt arrangere besøg og kurser for elever og undervisere”, fortæller direktør Kathrine Hejlskov fra FGU Lolland-Falster.  

Kathrine Hejlskov ser brobygningen mellem SOSU-skolen og FGU som et godt eksempel på, hvordan FGU vil udvikle samarbejdet med andre uddannelser og erhverv på Lolland-Falster.  Fx satser FGU på at bygge bro på samme måde til erhvervsuddannelserne.

Vi skal på FGU søge at gøre vores elever klar til lige netop det, de har brug for, og som der er brug for på arbejdsmarkedet. Det kan vi kun gøre i tæt samarbejde med fx SOSU-skolen. Som eksempel er det erfaringen, at en del risikerer at falde fra SOSU-uddannelsen, fordi de har svært ved naturfag. Derfor får alle 70 elever på linjen for omsorg og sundhed i dag undervisning i naturfag”, siger Kathrine Hejlskov.

Brobygningen mellem SOSU-skolen og FGU finder sted på mange andre måder. Fx er undervisere fra SOSU med til at videreuddanne FGU’s lærere i emner som diagnoser og konflikthåndtering, ligesom eleverne kan komme på konkrete AMU-kurser, der kan kvalificere dem til enten vikararbejde eller optagelse på SOSU-uddannelsen.

FGU blev etableret i august 2019, og selvom der endnu ikke kan gøres konkrete resultater op af de nye indsatser, udtrykker direktøren for SOSU-skolen i Nykøbing Falster også optimisme:

Det er tydeligt for os, at FGU er et nyt og vigtigt uddannelsestilbud, og at der arbejdes meget mere målrettet end tidligere med at gøre eleverne klar til uddannelse og beskæftigelse. Vi kan allerede se, at der er begyndt at komme elever til SOSU-skolen på nye måder end tidligere via brobygningen. Det er en fælles opgave at bygge den gode bro for eleverne mellem SOSU, FGU og arbejdspladserne. Derfor deltager FGU-eleverne i aktiviteter på SOSU-skolen og kommer i praktik i kommunerne. Vi kan se, at det både virker motiverende og afklarende for eleverne”, fortæller direktør Steen Frederiksen.

Kathrine Hejlskov ser udviklingen af FGU som eksempel på, hvordan de nye forberedende grunduddannelser skal udvikles i fælles og målrettede indsatser i hele landsdelen:

Jeg tror på, at vi skal udvikle de nye forberedende uddannelser i tæt samarbejde med alle skoler og uddannelser i hele regionen og med kommuner, erhvervsliv og arbejdsmarked. På den måde kan vi sammen udvikle og designe de helt rette forløb til de enkelte unge, som rummer så mange ressourcer, og som vi alle gerne vil hjælpe godt videre i livet“, siger Kathrine Hejlskov.

Et bredt flertal i Folketinget, står bag reformen på det forberedende område med ambitiøse målsætninger. I Danmark er næsten 50.000 unge under 25 år ikke i gang med en uddannelse eller i beskæftigelse. Det svarer til seks-syv procent af alle unge i den aldersgruppe, og det er en andel, som har været stort set uændret siden 2005. Det er politisk målsat, at denne andel skal være halveret i 2030.

Eleverne på FGU er alle under 25, og på FGU Lolland-Falsters linje for sundhed og omsorg er de fleste under 20. Det er kendetegnende for eleverne, at mange har haft det svært i folkeskolen af forskellige grunde. FGU Lolland-Falster har i dag 440 elever.