FGU-institutionerne åbner op

Fra i dag, den 18. maj 2020, slår FGU-institutionerne igen dørene op for eleverne efter nedlukningen pga. Covid-19

Billede fra FGU Midtjylland

Det er en dag, som både eleverne, de ansatte og direktørerne/rektorerne på institutionerne har glædet sig meget til.

Institutionerne åbner op i det omfang de lokale forhold tillader det og så de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes. Det vil sige, at der fortsat være tale om nødundervisning. Der er gang i mange kreative løsninger for så hurtigt som muligt at få så mange som muligt tilbage på skolerne.

Herunder kan du læse om tre af FGU-direktørernes/rektorernes tanker om genåbningen.

Kathrine Hejlskov, direktør FGU Lolland Falster

Efter mange ugers fjernundervisning og virtuel kontakt bliver det dejligt at se vores elever og hinanden fysisk. Vi har arbejdet hårdt for at blive klar, vi ved meget mere om håndvaske, zoneinddelinger og nødundervisning end nogensinde før. Vi er klar til at åbne.

Lad genåbningen blive en ny begyndelse, lad eleverne fylde skolerne og lad os tage fat på en ny hverdag hvor FGU-tanken holdes højt, pædagogikken er i højsædet så eleverne får mulighed for at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Janne Mylin, direktør for FGU Midtjylland

I dag er flaget atter hejst. Det må være historisk med to åbninger på et skoleår!

Ledelsen på FGU Midtjylland smiler sammen med vores bestyrelse og de kommunale ungeindsatser, for vi er imponerede over det seje arbejde, der er præsteret af alle medarbejdere de sidste måneder. Vi ved, at rigtig mange elever har glædet sig og den hjertelige gensynsglæde mærkes trods den fysiske afstand.

Vi har en ambitiøs åbning, da vores bygningsmæssige kapacitet tillader det. Det store arbejde venter forude efter 2 måneders digital kontakt. Lærerne og vejlederne skal motivere alle elever til gode hverdagsrutiner med fremmøde. Derfor ser vi frem til at få puljen med de 14 mio. frigivet, så de kan understøtte vores indsatser både relationelt og læringsmæssigt.

FGU Midtjyllands vision er, at eleverne oplever meningsfuld læring på vej til øget livsduelighed. Digitale kompetencer fik under den fysiske nedlukning merværdi, og det vil vi udforske yderligere for at skabe bedst mulig differentiering i det inkluderende og helhedsorienterede læringsmiljø.

Eleverne møder i dag ind på FGU-skoler i Viborg og Silkeborg, som er opdelt i afgrænsede zoner for alle hold med egne indgange og toiletter. Kantinerne er lukket af, og der udleveres madposer og drikkedunke til alle elever. Eleverne bliver undervist i hygiejne, og pauser afholdes forskudt. 

Der er indkøbt ekstra professionel rengøring, og både medarbejdere og elever skal dagligt rengøre egen arbejdsplads, stol, PC og værktøj. Medarbejdere har ryddet op i undervisningslokalerne for at få rengøringsvenlige overflader. Og fokus i depotet er ændret fra toiletpapir til spritbeholdningen! Store farvestrålende skilte minder os om hyppig håndvask og brug af håndsprit, samt at holde afstand til hinanden.

Gert Møller, direktør for FGU Syd- og Vestsjælland

FGUs kerneopgave er de unges trivsel og udvikling.  Den opgave har været udfordret i hjemsendelsesperioden. Godt at folketingets partier har haft blik for vores målgruppe, og givet mulighed for nødundervisning på skolerne, og at vi nu er med i fase 2 af genåbningen. TAK. Det glæder vi os til.

FGU er jo en helt ny uddannelse med start i august 2019.  Derfor er der også ekstra grund til at rose medarbejderne i FGU for at have gennemført endnu en omstillingsproces af format. 

Selvom der har været ydet et kæmpe arbejde fra medarbejderne, så er der desværre alligevel mange elever som har haft det meget vanskeligt med den lange hjemsendelse. Vi vil nu have ekstra fokus på den gruppe, så de så hurtigt som muligt igen deltager aktivt i skolens liv.

Vi må desværre forvente, at vores udslusning af elever til beskæftigelse og uddannelse sommeren 2020 ikke når det niveau, som vi havde forventet. Det er først og fremmest et problem for den unge, og det skal vi have ekstraordinær opmærksomhed på. Men det er også et økonomisk problem for FGU. Derfor bør aftalepartierne allokere de midler der allerede er afsat på finansloven til udslusning for 2020 til skolernes ordinære drift.

Nu glæder jeg mig til ”hverdagen”, selvom den bliver anderledes, end vi er vant til. Jeg er sikker på vores elever også glæder sig til at komme i gang.