Erfagrupper, arbejdsgrupper og netværk

FGU Danmark etablerer løbende grupper på tværs af ledere og medarbejdere på FGU-institutionerne inden for centrale områder.

SPS- og ordblindenetværk

SPS- og ordblindenetværket består af ordblindevejledere fra de 27 FGU-institutioner. Gruppen mødes ca. fire gange årligt. Der er etableret regionale netværk under netværket, som løbende mødes. Netværket understøtter videndeling om SPS- og ordblindeområdet på tværs.

EGU-erfagruppe

EGU-erfagruppen består af EGU-vejledere fra de 27 FGU-institutioner. Gruppen mødes ca. fire gange årligt. Gruppen understøtter bl.a. videndeling om EGU på tværs, udarbejdelse af relevant materiale om sporet samt udvikling af arbejdet med EGU på institutionerne mv.

Erfagruppe for Økonomi- og Administrationschefer

Erfagruppen består af Økonomi- og Administrationschefer fra de 27 FGU-institutioner. Gruppen understøtter bl.a. videndeling på tværs, data til FGU Danmark mv.

Kommunikationsgruppe

Kommunikationsgruppen består af skoleledere og ansatte på FGU-institutionerne, som arbejder med kommunikation både internt og eksternt. Gruppen mødes ca. fire gange årligt. Gruppen understøtter fælles koordinering og spredning af historier om arbejdet i og med FGU på institutionerne og i FGU Danmark.

IT-erfagruppe

Erfagruppen består af IT-ansvarlige på FGU-institutionerne. Gruppen mødes løbende. Gruppen bidrager til videndeling, beslutningsprocesser og udvikling af det strategiske arbejde med it på FGU-institutionerne. FGU Danmarks databeskyttelsesrådgiver indgår i erfagruppen.

Arbejdsgruppe for FGU-baseret EUD

Arbejdsgruppen består af tre direktører/rektorer og ansatte i FGU. Gruppen understøtter videndeling, information og udvikling af arbejdet med den FGU-baserede EUD.