Erasmus+

Erasmus+ er EU's program for uddannelse, ungdom og idræt. FGU-institutionerne kan søge midler fra programmet til projekter og ophold i udlandet for elever og ansatte.

Erasmus+ kort fortalt

Erasmus+ giver støtte til rejse, ophold og FGU-skolens administration i forbindelse med planlægning af elevophold på en partnerskole eller i en virksomhed i udlandet. Rejse og ophold for medfølgende lærere samt ekstra støtte til elever med særlige behov er også dækket af Erasmus+.

Tilskud til hvad

 • Rejsetilskud- og ekstra penge, hvis du rejser grønt, fx med tog eller bus
 • Opholdstilskud (afhængigt af, hvilket land, der rejses til)
 • Inklusionstilskud, hvis projektet involverer elever eller medarbejdere med særlige behov eller udfordringer
 • Kursustilskud
 • Administrationstilskud til institutionens arbejde med at arrangere ophold og til udbredelse af resultater
 • Samarbejdsprojekter med partnere fra andre europæiske lande

Hvem kan søge

 • Institutioner kan søge om at blive akkrediteret til hele programperioden 2021-2027. Akkreditering forudsætter en langsigtet plan for internationalisering og giver adgang til tilskud hvert år
 • Mindre erfarne institutioner har mulighed for at søge et enkeltstående projekt den/de første gang(e)
 • Det er skolen (og ikke elever eller lærere individuelt), der søger tilskud.

Formelle krav

 • Tilskud til maks. 30 mobiliteter (deltagere) pr. enkeltstående projekt
 • Tilskud til maks. 3 enkeltstående projekter over en 5-års periode
 • Akkrediterede institutioner har ikke et formelt loft over antal mobiliteter
 • Institutioner akkrediteres pba. en flerårig Erasmus-plan
 • For akkrediterede organisationer er det også muligt at søge om tilskud til mobiliteter uden for Europa