Ny aftale om folkeskolen giver mulighed for juniormesterlære i Forberedende Grunduddannelse

Et bredt politisk flertal har indgået en aftale om folkeskolen, som blandt har fokus på at skabe en mere praktisk undervisning i udskolingen gennem flere praktiske valgfag, erhvervspraktik for alle og juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse fx i Forberedende Grunduddannelse.

Større frihedsgrader, mere praktisk undervisning og valgfrihed for de ældste elever samt ro og rammer er overskrifterne i den nye politiske Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram, som folkeskoleforligskredsen netop har indgået.

Aftalen indeholder 33 initiativer, herunder otte med fokus på at skabe en mere praktisk undervisning og valgfrihed for de ældste elever.

Med aftalen bliver kommunerne blandt andet forpligtet til at oprette juniormesterlære i 8. og 9. klasse, hvor elever tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller evt. den kommunale ungdomsskole i 1-2 dage om ugen i praktikforløb. Eleverne i juniormesterlære skal undervises i en reduceret fagrække og der lægges op til at etablere en særlig afgangseksamen, som skal give adgang til erhvervsuddannelserne.

FGU Danmark er optaget af kædeansvaret om børn og unge, så uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder, civilsamfund m.fl. sammen understøtter, at de får de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet. Vi ser derfor frem til at dykke ned i aftalen og bidrage til at omsætte intentionerne om en mere praktisk folkeskole og styrke samarbejdet mellem folkeskolen og Forberedende Grunduddannelse.

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse

Overblik over aftalens elementer

Frihed, fordybelse og kvalitet

 • Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner, lempede bindinger i Fælles Mål
 • Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning
 • Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen
 • Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse
 • Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen og på mellemtrinnet
 • Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
 • Afskaffelse af krav om læseplaner i folkeskolen
 • Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin
 • Bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger
 • Bedre praksis for brug af Aula, herunder arbejdsgruppe om anbefalinger til det gode skole-hjem-samarbejde
 • Repræsentation af det lokale erhvervsliv mv. i skolebestyrelsen
 • Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen
 • Kompetenceudvikling målrettet skolebestyrelserne
 • Serviceeftersyn af kvalitetstilsynet
 • Frihedskampagne

Valgfrihed og mere praktisk undervisning

 • Juniormesterlære i udskolingen
 • En markant investering i bedre faglokaler mv.
 • En halv milliard til bøger
 • Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
 • Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen
 • Ny timetalsfordeling
 • Lettelse af prøvetrykket i folkeskolen
 • Erhvervspraktik til alle

Ro og rammer

 • Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik
 • Præcisering af regler mhp. at støtte kan gives til hele klassen
 • Lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet
 • Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.
 • Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne
 • Pædagogisk indsatsplan
 • Afskaffelse af krav om intelligenstest
 • Forsøg med online-undervisning for børn med langvarigt bekymrende fravær
 • Undersøgelse af langvarigt bekymrende fravær
 • Drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger med relevans for folkeskolen